Тавтологія (риторика)

Тавтологія (від др.-греч. ταυτολογία : ταυτο - "Те ж саме" і від λόγος - думка, причина або мова) - риторична фігура, що представляє собою необгрунтоване повторення одних і тих же (або однокорінних) чи близьких за змістом слів.

На відміну від Плеоназм тавтологія не виправдана ні з логічної, ні з емоційної точок зору, повторення йде без будь-якої мети. Плеоназм ж грішить тільки проти стислості: наприклад, замість "їм назад не вернулася" ( В. А. Жуковський) досить сказати "їм не вернулася", але додаток тут підсилює поетичну сторону мови, збільшує її виразність. Іншими словами, тавтологія - це зайвий плеоназм.

У стародавніх греків тавтологія називалася періссологіей ( др.-греч. περιττος - Зайвий) і баттологіей (від імені кіренейского царя Батта, заїки, який повторював слова, або поета Батта, любителя непотрібних дліннот).


Приклади

 • "Масло масляне"
 • "Запитати питання"
 • "Прейскурант цін" - слово "прейскурант" походить від ньому. Preiskurant - "Каталог з цінами"
 • "Стара бабуся"
 • "Кивнути головою" - зайве уточнення, кивнути можна тільки головою
 • "Моргати очима"
 • "Таємний шпигун" - зайве уточнення.
 • "Піднятися наверх" - піднятися можна тільки наверх
 • "Сьогоднішній день"
 • "Сучасне час"
 • "Сосновий бір" - слово "бор" - сосновий ліс.
 • "Мокрі бризки води"
 • "Повинно було б бути"
 • "Приблизно кілька десятків"
 • "Вогняне полум'я (полум'яний вогонь)"
 • "Правдива істина (істинна правда)"
 • "Я сам своїми власними очима бачу" - багаторазова тавтологія: "я сам", "сам своїми", "своїми власними", "очима бачу".
 • Назва російського міста Солігаліч : "Соляна Сіль". Перша частина походить від російського слова "сіль", друга ж частина походить від грецького слова "Галіс", др.-греч. ἅλς - "Сіль".

Література

Перегляд цього шаблону Риторичні фігури
Фігури
мови

Адінатон Алюзія Ампліфікація Анадіплосіс Анаколуф Анафора Антитеза Антітетон Апокопа Апострофа Атракція Бессоюзіе Гіпербатон Градація ( Клімакс) Дістінкціі Зевгма Називний теми Інверсія Корекція Мезархія Многопадежность (Поліптотон) Полісиндетон Оксюморон Паралелізм Парономазия Парцеляція Перифраз Плеоназм Пролепсіс Ретардация Риторичне запитання Риторичний вигук Риторичне звернення Сімплока Солецізм Тавтологія Точний повтор Умовчання Хіазм Екзергазія Еліпсис Емфаза Епіфора

Стежки