Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Теорія управлінняПлан:


Введення

Теорія управління - наука про принципи і методи управління різними системами, процесами і об'єктами.

Основами теорії управління є кібернетика і теорія інформації.

Суть теорії управління: на основі системного аналізу складається математична модель об'єкта управління (ОУ), після чого синтезується алгоритм управління (АУ) для отримання бажаних характеристик протікання процесу або цілей управління.


Дана область знань добре розвинена і знаходить широке застосування в сучасній техніці. У соціально-економічних системах теорія управління присвячена прийомам і методам аналізу, прогнозу і можливостям регулювання діяльності різних спільностей людей (світового співтовариства, регіональних об'єднань, націй, суспільно-господарських груп). Теорія управління, як будь-яка наука, має свою методологію та методичне забезпечення. Однак в області природознавства і техніки теорія управління має набагато більше успіхів, ніж у соціально-економічній сфері, де, очевидно, діє обмеження, що випливає з принципу - "система не може пояснити саму себе".


1. Історія

Перше самоврядні пристрій було побудовано Ктезібій з Олександрії (приблизно в 250 році до н.е.). Його водяний годинник використовували сифон як регулятор потоку води. До цього винаходу вважалося, що тільки живі істоти здатні модифіковані свою поведінку у відповідь на зміни в навколишньому середовищі.

Наступним кроком у розвитку саморегульованих систем управління із зворотним зв'язком стали регулятор парової машини Джеймса Уатта (1736-1819), і термостат Корнеліса Дреббеля (1572-1633).

Математична теорія стійких систем зі зворотним зв'язком була розроблена в XIX столітті.

У зв'язку з розвитком парових машин, потрібні були регулятори, які могли б автоматично підтримувати сталий режим їх роботи. Універсальність математичних методів, отриманих у цій теорії, перевела її в область наук, що займаються вивченням абстрактних математичних об'єктів, а не їх конкретних технічних реалізацій.

Родоначальником безпосередньо "математичної теорії управління" можна вважати Олександра Михайловича Ляпунова - автора класичної теорії стійкості руху (1892) [1]


2. Визначення і завдання

Кібернетика встановила, що управління притаманне лише системним об'єктам. Для них характерно зниження ентропії, спрямованість на впорядкування системи.

Процес управління можна розділити на кілька етапів:

 1. Збір та обробка інформації.
 2. Аналіз, систематизація, синтез.
 3. Постановка на цій основі цілей. Вибір методу управління, прогноз.
 4. Впровадження обраного методу управління.
 5. Оцінка ефективності обраного методу управління ( зворотній зв'язок).

Кінцевою метою теорії управління є універсалізація, а значить узгодженість, оптимізація та найбільша ефективність функціонування систем.


2.1. Методи управління

Методи управління, що розглядаються теорією управління технічними системами та іншими об'єктами, базуються на трьох фундаментальних принципах: принцип разомкнутого управління, принцип компенсації, принцип зворотного зв'язку.

Управління можна розділити на два види:

 • стихійний: вплив відбувається в результаті взаємодії суб'єктів (синергетичне управління);
 • свідомий: планомірне впливу об'єкта (ієрархічне управління).

При ієрархічному управлінні мета функціонування системи задається її надсістемой.

Приклади сучасних методів управління:


2.2. Впровадження обраного методу управління

При впровадженні чогось нового завжди існує схильність до виникнення революційної ситуації, коли "верхи не можуть управляти по-новому, а низи не хочуть жити по-старому". Тому повинен бути розроблений також алгоритм перехідного процесу, який забезпечив би безконфліктний перехід систем до нового для них виду функціонування.

3. Класифікація

Є такі найбільш загальні підходи до теорії управління:

 • Процесний підхід грунтується на ідеї існування деяких універсальних функцій управління.
 • Системний підхід склався на базі загальної теорії систем: система - це певна цілісність, що складається з взаємозалежних підсистем, кожна з яких вносить свій внесок у функціонування цілого.
 • Ситуаційний підхід розглядає будь-яку організацію як відкриту систему, постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем, отже, і головні причини того, що відбувається всередині організації, слід шукати поза нею, тобто в тій ситуації, в якій вона реально функціонує.
 • Універсальний підхід склався на базі наукової школи Універсології, теорії Універсального управління, теорії перехідних процесів, теорії відносності свідомості, і розглядає будь-яку систему в сукупності її вертикальних і горизонтальних зв'язків.
 • Субстратний підхід, заснований на структурної оптимізації стратегії та прийнятих рішень за допомогою виявлення субстратів (ключових моментів ефективності) в значущих класах інформаційного контексту управлінської ситуації. Процес побудови такої структурно-субстратної-оптимальної стратегії називають структурної оптимізацією.

Примітки

 1. В. М. Матросов, А. І. Маліков Розвиток ідей А. М. Ляпунова за 100 років: 1892-1992 - www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=ivm&paperid=4384&what=fullt&option_lang=rus ( PDF)

Література

 • Михайлов В. С. Теорія управління - Київ: Вища школа, Головне видавництво, 1988.
 • Бесекерскій, В. А., Попов, Є. П. Теорія систем автоматичного регулювання. - СПб. : Професія, 2004. - 749 с. ISBN 5-93913-035-6.
 • Мірошник, І. В., Никифоров, В. О., Фрадков, А. Л. Нелінійне і адаптивне управління складними динамічними системами. - СПб. : Наука, 2000. - 548 с. - (Сер.: Аналіз і синтез нелінійних систем).
 • Тюкін І. Ю., Терехов В. А., Адаптація в нелінійних динамічних системах - lib.sibnet.ru/book/9736, (Серія: Синергетика: від минулого до майбутнього), Санкт-Петербург: ЛКИ, 2008. - 384 с. ISBN 978-5-382-00487-7
 • Новиков Д. А. - www.mtas.ru/person/detail.php?ID=5283 Теорія управління організаційними системами. 2-е вид. - М.: Физматлит, 2007. - 584 с. - www.mtas.ru/search/search_results.php?publication_id=2829
 • Румянцев А. А. Ефективне управління: прийняття обгрунтованих і оптимальних рішень, інтелект і логіка. - ТОВ "Контраст", Краматорськ, 2003 рік. - С. 32.
 • Філософія управління суспільством, провінцією, фірмою в етнокультурному і реформационном аспектах в теорії та методології субстратного підходу / Відп. ред. А.А. Гага, А.А. Румянцев - Саранськ, 2009 рік. - С. 79,324,340,366. - 696 с. - 150 екз . - ISBN 978-5-98344-094-4.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Керованість (теорія управління)
Регулятор (теорія управління)
Простір станів (теорія управління)
H ∞-управління
Управління
Голосове управління
Управління вимогами
Інтелектуальне управління
Психологія управління
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru