Точковий електричний заряд

Точковий заряд - ідеалізація, що вводиться для спрощення опису поля зарядженого тіла або системи тіл. Іноді також визначається як електрично заряджена матеріальна точка.

Більш простими словами, точковий заряд - заряд, розмірами носія якого в порівнянні з відстанню, на якому розглядається електростатичне взаємодія, можна знехтувати.

Саме для точкових зарядів сформульований закон Кулона.


Еквівалентність сферично симетрично розподіленого заряду точкового

В силу Теореми Остроградського - Гаусса поле сферично симетрично розподіленого заряду (наприклад, рівномірно зарядженого кулі) у будь-якій точці еквівалентно полю точкового заряду, поміщеного в центр сферичної симетрії і рівного заряду, що знаходиться всередині сфери, що має центр у центрі симетрії розподілу і проходить через точку, де виробляється вимір. Зокрема, поле рівномірно зарядженого кулі за межами його поверхні одно полю точкового заряду тієї ж величини, що знаходиться в центрі кулі, а поле сферично симетричної оболонки всередині цієї оболонки дорівнює нулю.