Трактат

Обидва основних семантичних значення терміна трактат в російській мові сходять до лат. tractatus - "Підданий розгляду". Запозичення відбувалося в різний час і різними шляхами (і безпосередньо з латини, і через європейські мови), в результаті чого сформувалися дві основні групи значень:

  • Трактат (дипломатія) - в системі категорій міжнародного права та історії дипломатичних відносин Росії - один з різновидів угод (збірне знач.: convention), поряд з договором, угодою (accord, arrangement), конвенцією (convention), декларацією (declaration), нотою ( англ. letter , фр. note ), Пактом (pact), протоколом (protocol) та ін [3]

Примітки

  1. Тлумачний словник російської мови. Під ред. проф. Ушакова Д. Н. - М.: Держ. изд-во іноземних і національних словників, 1940. Т. 4, СТЛБ. 769
  2. Словник іноземних слів. М.: Рус. яз., 1988. - 608 С. - с. 502
  3. Історія дипломатії. М.-Л.: ОГИЗ, 1945. т. 3, с. 803.