Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Транскрипційних система Палладія


Slovar-dragoman.jpg

План:


Введення

Slovar-dragoman.jpg

Транскрипційних система Палладія - загальноприйнята система транскрипції китайської мови на російська мова.

Створена відомим китаєзнавців Н. Я. Бічуріним в 1839 році і узаконена вживанням в "Повному китайсько-російській словнику" Палладія (П. І. Кафарова) і П. С. Попова (Пекін, 1888), звідки вона отримала назву палладіевской. Ця транскрипційних система "зберегла свої позиції і з незначними змінами використовується і понині" [1].


1. Переклад піньінь в систему Палладія

A
a - а ai - ай an - ань ang - ан
ao - ат
B
ba - ба bai - бай ban - лазень bang - бан
bao - бао bei - Бей ben - бень beng - бен
bi - бі bian - бянь biao - Бяо bie - бе
bin - бинь bing - бін bo - бо bu - бу
C
ca - ца cai - цай can - цань cang - цан
cao - цао ce - ЦЕ cen - цень ceng - Цен
ci - ци cong - цун cou - ЦОУ cu - цу
cuan - цуань cui - Цуй cun - цунь cuo - цо
CH
cha - ча chai - чай chan - чань chang - чан
chao - чао che - Че chen - чень cheng - Чен
chi - чи chong - чун chou - чоу chu - чу
chuai - чуай chuan - чуань chuang - чуань chui - чуй
chun - чунь chuo - чо
D
da - так dai - дай dan - данина dang - дан
dao - дао de - де dei - Дей deng - ден
di - ді dia - дя dian - дянь diao - Дяо
die - де ding - дин diu - дю dong - дун
dou - доу du - ду duan - Дуань dui - дуй
dun - дмухни duo - до
E
e - е. ei - гей en - Ень eng - ен
er - ер
F
fa - фа fan - фань fang - фан fei - фей
fen - фень (уст. финь) feng - фен (уст. фин) fo - фо fou - Фоу
fu - фу
G
ga - га gai - гай gan - гань gang - ган
gao - гао ge - ге gei - гей gen - гень
geng - Ген gong - гун gou - гоу gu - гу
gua - гуа guai - гуай guan - гуань guang - гуан
gui - гуй gun - гунь guo - го
H
ha - ха hai - хай han - хань hang - хан
hao - хао he - хе hei - хей hen - хень
heng - хен hm - хм hng - хнг hong - хун
hou - хоу hu - ху hua - хуа huai - Хуай
huan - хуань huang - хуан hui - хуей (хой, хуй) hun - Хунь
huo - хо
J
ji - цзи jia - цзя jian - цзянь jiang - цзян
jiao - цзяо jie - цзе jin - цзинь jing - цзин
jiong - цзюнь jiu - цзю ju - цзюй juan - цзюань
jue - цзюе jun - цзюнь
K
ka - ка kai - кай kan - кань kang - кан
kao - као ke - ке ken - кень keng - кен
kong - кун kou - коу ku - ку kua - куа
kuai - куай kuan - Куан kuang - Куан kui - куй
kun - кунь kuo - до
L
la - ла lai - гавкіт lan - лань lang - лан
lao - лао le - ле lei - лей leng - Лен
li - чи lia - ля lian - лянь liang - лян
liao - ляо lie - ле lin - лин ling - лін
liu - лю long - лун lou - лоу lu - лу
l - люй luan - Луань le - люе lun - лунь
luo - ло
M
m - м ma - ма mai - травень man - мань
mang - ман mao - мао me - ме mei - мей
men - мень (уст. Мінь) meng - мен (уст. мин) mi - ми mian - Мянь
miao - мяо mie - ме min - мінь ming - мін
miu - мю mm - мм mo - мо mou - МОУ
mu - му
N
n - н na - на nai - най nan - нань
nang - нан nao - нао ne - нє nei - ней
nen - нень neng - Нен ng - нг ni - ні
nian - нянь niang - Нян niao - няо nie - не
nin - нінь ning - нин niu - ню nong - нун
nu - ну n - Нюй nuan - нуань ne - нюе
nuo - але
O
o - про ou - оу
P
pa - па pai - пай pan - пань pang - пан
pao - пао pei - пей pen - пень peng - пен
pi - пі pian - пянь piao - Пяо pie - пе
pin - пінь ping - пін po - по pou - поу
pu - пу
Q
qi - ци qia - Ця qian - цянь qiang - цян
qiao - Цяо qie - Це qin - цинь qing - цин
qiong - Цюн qiu - Цю qu - Цюй quan - цюань
que - Цюе qun - Цюнь
R
ran - жань rang - жан rao - Жао re - ШЕ
ren - жень reng - Жен ri - жи rong - Жун
rou - жоу ru - жу ruan - жуань rui - жуй
run - жунь ruo - жо
S
sa - са sai - сай san - сань sang - сан
sao - сао se - се sen - сень seng - сен
si - си song - сун sou - СОУ su - су
suan - суань sui - суй sun - сунь suo - зі
SH
sha - ша shai - шай shan - шань shang - шан
shao - шао she - ше shei - Шей shen - Шень
sheng - шен shi - ши shou - шоу shu - шу
shua - Шуа shuai - Шуай shuan - шуань shuang - шуан
shui - шуй shun - Шунь shuo - шо
T
ta - та tai - тай tan - тань tang - тан
tao - тао te - ТЕ ten - тень teng - тен
ti - ти tian - тянь
tiao - тяо tie - ті ting - тин
tong - тун tou - тоу tu - ту tuan - Туань
tui - туй tun - тунь tuo - то
W
wa - ва wai - вай wan - вань wang - ван
wei - вей wen - вень weng - вен wo - у
wu - у
X
xi - сі xia - ся xian - сянь xiang - сян
xiao - сяо xie - се xin - синь xing - син
xiong - сюн xiu - сю xu - сюй xuan - сюань
xue - Сюе xun - сюнь
Y
ya - я yan - янь yang - ян yao - яо
ye - е yi - і yin - інь ying - ін
yong - юн you - ю yu - юй yuan - юань
yue - Юе yun - юнь
Z
za - Цза zai - Цзай zan - цзан zang - цзан
zao - Цзао ze - Цзе zei - цзей zen - Цзень
zeng - Цзен zi - цзи zong - цзун zou - Цзоу
zu - цзу zuan - цзуань zui - цзуй zun - Цзунь
zuo - цзо
ZH
zha - чжа zhai - чжай zhan - Чжань zhang - чжан
zhao - чжао zhe - Чже zhei - чжей zhen - чжень
zheng - чжен zhi - чжі zhong - чжун zhou - чжоу
zhu - чжу zhua - чжуан zhuai - чжуан zhuan - чжуань
zhuang - чжуан zhui - чжуй zhun - чжун zhuo - Чжо

2. Коментарі

Якщо при транскрипції двох сусідніх складів одного слова першої закінчується на-н, а наступний починається на голосну, то на стику ставиться розділовий ь, наприклад:长安 Чан'ань,朋友пен'ю.

Склади, що закінчуються в піньінь на-ng, в транскрипції Палладія закінчуються на-н (Shanghai - Шанхай). Склади, що закінчуються в піньінь на-n, в транскрипції Палладія закінчуються на-нь (Shaolin - Шаолінь).

Склад hui вимовляється як [xuəi] [2], що відображено в написанні кирилицею як хуей (напр. Хуейцзу) і заодно дозволяє уникнути неблагозвучність в російській мові. У топонімах даний склад, як правило, записується як хой ( Аньхой). Деякі автори помилково використовують буквальну транслітерацію піньінь, що створює варіанти транслітерації: 安徽 Аньхой - Аньхуй,回族 Хуейцзу - Хуйцзу.

Стилем хуей (hui) можуть бути записані китайські прізвища та імена (напр.辉Huī) або їх частину. Це також назва народу (回 Hu) (тж. Хуейцзу, см. Дунгани) і одного з китайських мов / діалектів хой (徽Huī).

Усталені винятку - топоніми: Пекін, Нанкін, Харбін. Топоніми національних автономій транскрибируются не з китайської, а з мови титульної національності (див. Список географічних назв Китаю з нестандартною транскрипцією)


2.1. Передача складів feng, meng, fen, men

У науковій і художній літературі, виданій російською мовою, при транскрипції власних назв і в термінології часто зустрічається двояке написання складів мен - мин, мень - Мінь, фен - фин, фень - финь, Пен - Пин. Але починаючи з 50-х років XX ст. перевагу стало віддаватися написанням з буквою е..

З метою збереження наступності написань географічних назв і з-за великого обсягу накопичених картографічних та довідкових матеріалів, виданих різними відомствами або наявних в їх розпорядженні (лоції, різні карти, довідники, картотеки і т. д.), в цій області власних назв пропонується поки залишити традиційне написання чотирьох складів через и - мин, Мінь, фин, финь, але приводити їх у дужках після написаний з е, наприклад Кайфен (Кайфин), Сяомень (Сяоминь) та ін [3]

Проте в даний час існує два варіанти передачі цих складів:

  • 1) в одному вони передаються як фин, мин, финь, Мінь, цей варіант використовується тільки в географічних назвах (зокрема на картах, в довідниках та енциклопедіях), наприклад, Аоминь, Кайфин, Тяньаньминь.
  • 2) у другому ці склади передаються як фен, мен, фень, мень, він використовується в словниках і при передачі інших власних назв та китайських реалій, наприклад, феншуй, прізвища Мен, Фен.

3. Система Уейда - Джайлза

Система Уейда - Джайлза (або просто Уейда, іноді Вейда - Жиля; Wade-Giles) - це більш стара, ніж піньінь, система романізації стандартного китайської мови (путунхуа), іноді все ще використовується в англомовних країнах.

Див. переклад системи Уейда - Джайлза в систему Палладія.

Примітки

  1. Мацаєв С. А., Орлов В. Г. Посібник з транскрипції та правопису китайських слів. М., 1966.
  2. У розмовній мові і в деяких діалектах - [xui].
  3. Концевич Л. Р. "Китайські імена власні і терміни в російській тексті". М., Мурашка, 2002, с. 31.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Система
Класифікаційна система
Інтелектуальна система
Гетерогенна система
Вбудована система
Система APG II
Акустична система
Термодинамічна система
Двопартійна система
© Усі права захищені
написати до нас