Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

ТранслітераціяПлан:


Введення

Транслітерація - точна передача знаків однієї писемності знаками іншої писемності [1], при якій кожен знак (або послідовність знаків) однієї системи листа передається одним і тим же знаком (чи послідовністю знаків) іншої системи письма. Наприклад, романізація - передача нелатинських писемності засобами розширеного латинського алфавіту із застосуванням діакритичних знаків і буквосполучень.

Можлива графічна передача чотирьох типів:

  1. один знак в один знак;
  2. один знак в послідовність знаків;
  3. послідовність декількох знаків в один знак;
  4. послідовність декількох знаків у послідовність декількох знаків, не відповідну передачу знаків окремо.

Необхідність в транслітерації виникла наприкінці XIX ст. при створенні прусських наукових бібліотек для включення в єдиний каталог робіт, написаних на мовах з латинською, кириличному, арабської, індійськими та іншими системами письма. Інструкції по транслітерації, складені для потреб цих бібліотек, послужили в XX ст. основою стандарту для перекладу нелатинських систем письма на латиницю [2].


1. Відмінність від транскрипції

Відмінність транслітерації від транскрипції полягає в наступному:

На противагу транскрипції, призначеною для максимально точної передачі звуків мови, транслітерація, як це показує сам термін (лат. litera - буква), стосується письмової форми мови: текст, написаний на тому чи іншому алфавіті, передається алфавітом іншої якої-небудь системи. При цьому зазвичай приймається до уваги тільки відповідність букв двох алфавітів, а звуки, що ховаються за ними, не враховуються. Транслітерація застосовується переважно по відношенню до мертвих мов, як санскрит, давньоперсидською та ін Крім того, часто транслітерує тексти живих мов, що користуються маловідомим або важким алфавітом, як, наприклад, арабська та ін При транслітерації живих мов зазвичай йдуть шляхом компромісу, так як в якійсь мірі необхідно враховувати і звуковий момент, щоб не надто відривати слово від його живий звучала форми, інакше кажучи, транслитерируется не алфавіт, а прийнята в даній мові система графіки. Так, наприклад, французьке прізвище Daudet транслитерируется по-русски Доде (або Доде), тобто враховується, що [поєднання] au по-французьки означає o, а кінцеве t не вимовляється. У чистій транслітерації довелося б це прізвище писати Даудет (або Даудет), що навряд чи було б раціонально, тому що занадто відірвало б її в звуковому відношенні від оригіналу.

- М. І. Матусевич. Введення в загальну фонетику. М., 1941. С. 106.

Від транскрипції слід відрізняти транслітерацію, яка полягає в побуквенное передачі написання з одного алфавіту на інший, наприклад, з російської на латинський, або навпаки. Транслітерація має широке застосування в написанні географічних назв та інших власних імен. Незважаючи на гадану простоту завдання, що складається в заміні одних літер іншими, транслітерація часто представляє великі труднощі. Ці труднощі виникають з того, що склад алфавіту однієї мови нерідко не збігається зі складом алфавіту іншої мови ...

Коли транслітерація в чистому вигляді неможлива із зазначеної причини, або коли бажано передати не написання, а звучання слова або його частини, доводиться користуватися частковою або практичної транскрипцією. Само собою зрозуміло, що транскрипція виходить досить умовна, оскільки вона передає не оригінальне вимова слова, а тільки приблизне, здійснюване звуковими засобами запозичують мови. Іноді така транскрипція може бути дуже близькою до транскрипції у власному розумінні слова ...

Транслітерацією в чистому вигляді часто не користуються і тоді, коли вона цілком можлива, але відриває написання від вимови. Назва французького міста Rouen можна було б писати по-російськи Роуен, але йому віддають перевагу написання Руан як більш близьке до французького вимови.

- Зіндер. Загальна фонетика. М., 1979. С. 297


2. Класифікація

2.1. За суворістю подання

Сувора

Заміна кожного знака вихідного тексту лише одним знаком інший писемності (а → a, б → b, в → v ...).

Ослаблена

Заміна деяких знаків вихідного тексту поєднаннями двох або більше знаків іншої писемності (ж → zh, ч → ch, я → ya ...).

Розширена

Представлення деяких сполучень знаків вихідного тексту особливим чином (ий → y).

3. Правила

3.1. Вимоги

Однозначність

Забезпечення стабільності представлення елементів вихідної писемності (букв, слів; виразів) засобами іншої (конвертується) писемності.

Простота

Забезпечення автоматичного виконання процедури переходу від вихідного тексту до конвертованій на основі простих алгоритмів, переважно зводяться до застосування таблиць заміни знаків однієї системи листи знаками іншої системи письма.

Бажана також оборотність цього перетворення, щоб можна було відновити вихідне написання; на практиці це дотримується далеко не завжди.

Дотримання правил

При застосуванні правил переходів може не всюди дотримуватися вимоги звукового відповідності знаків конвертованих систем письма, естетичні міркування і традиційні норми, хоча в кожному окремому випадку бажана розробка таких правил, щоб порушення традиційних, фонетичних і естетичних норм було мінімальним. Проте кожен, хто знає вихідний мову і правила конверсії, має можливість відновити початковий текст і прочитати його за правилами вихідної мови.


4. Застосування

На практиці транслітерація застосовується обмежено, переважно в сфері формальної обробки даних (наприклад, при складанні в єдиній писемності каталогу бібліотеки з книг на різних мовах). Для відтворення ж у російській тексті іноземних імен і назв перевагу в більшості випадків віддається так званої практичної транскрипції, що враховує не тільки письмову форму вихідних слів, але і їх вимова, а також історичні міркування. У чистому вигляді транслітерація застосовується для небагатьох мов: такі, наприклад, системи передачі кирилицею китайських і японських слів (див. статті " Система Палладія "і" Система Поліванова ", відповідно).


5. Приклади транслітерації алфавіту

Російський варіант [ ]
Кирилиця Латиниця Кирилиця Латиниця
а a р r
б b з s
в v / w т t / th
г g у u / oo
д d ф f / ph
е ye / e (після приголосної) х h / kh / ch
е yo / io (після приголосної) ц с / ts / z
ж zh / j ч ch
з z / s ш sh
і i / e / ea щ sch / shch
ї y / i / j (перед голосною) ь -
до k / c / q и y
л l ь -
м m е. e / a
н n ю yu / iu / ju (після приголосної)
про o я ya / ia / ja (після приголосної)
п p - -
Кирилична літера Латинська транслітерація в мовах [3]
російською білоруському українською болгарському македонському
Я уа уа -
'(Апостроф) ' ' ' ' '
Ѣ (ять) уе - - уе -
Ѳ (фіта) fh - - fh -
Ѵ (іжиця) yh - - yh -
Ѫ (юс) - - - про ' -
Приклад трансліту російської кирилиці з однозначним двостороннім відповідністю
Кирилиця Латиниця
А A
Б B
В V
Г G
Д D
Е YE після голосних та на початку слів, E після приголосних
Е YO
Ж ZH
З Z
І I
Й Y (Y 'перед голосними)
До K
Л L
М M
Н N
Про O
П P
Р R
З S
Т T
У U
Ф F
Х KH
Ц TC
Ч CH
Ш SH
Щ SHC
Ред '
И Y
Ь '
Е E '
Ю YU
Я YA

Трансліт, який відповідає цьому конкретному наведеним прикладом, дозволяє перевести російський текст в латиницю і назад без будь-яких втрат тільки за умови виключення з вихідного кириличного тексту деяких поєднань, а саме: "ии", "йй", "йи", "и" перед голосними, "ї" після приголосних, "ь" і "ь" після голосних і "й". При виборі інших однозначних позначень для кожного конкретного випадку необхідно подібним чином враховувати свої поєднання. Можливо, для цього прикладу кількість таких поєднань - найменше.


Примітки

  1. Див Юшманов Н. В. Ключ до латинської писемності земної кулі. М. - Л., 1941, С. 19 (цит. за Гиляревський Р. С., Старостін Б. А. Вступ / / Іноземні імена і назви в російській тексті: Довідник - www.alleng.ru/d/rusl/rusl79.htm - 3-е, испр. і доп. - М .: Вища школа, 1985. - С. 17. ).
  2. Лінгвістичний енциклопедичний словник, с. 518.
  3. ГОСТ 7.79-2000: Правила транслітерації Кирилівського листа латинським алфавітом - www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_79.htm

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Транслітерація єгипетських текстів
© Усі права захищені
написати до нас