Трауготт, Наталія Миколаївна

Трауготт, Наталія Миколаївна ( 1904 - 1994) - російський нейрофізіолог.


1. Біографія

Н. Н. Трауготт народилася в 1904 р. Здобула дві вищі освіти - медичне і педагогічне. Була ученицею академіка І. П. Павлова. Під його керівництвом захистила кандидатську дисертацію відгук на яку написав В. М. Бехтерєв.

У 1927 р. починає працювати у фізіологічній лабораторії під керівництвом А. Г. Іванова-Смоленського. У 30-ті роки М. М. Трауготт працювала в лабораторії при психіатричній клініці, організованої з ініціативи І. П. Павлова і керованої А. Г. Івановим-Смоленським. У цей же період вона керує школою для дітей з алалією в Ортофоніческом інституті.

У 1956 р. М. М. Трауготт очолює лабораторію патології вищої нервової діяльності Інституту еволюційної фізіології ім.І. М. Сєченова. У 1964 р. М. М. Трауготт захищає дисертацію на ступінь доктора медичних наук за темою: "Про сенсорної афазії і алалії ". Померла Наталія Миколаївна Трауготт в 1994 р.


2. Внесок у розвиток вітчизняної нейрофізіології

Наталею Миколаївною Трауготт були проведені масштабні дослідження в галузі вивчення фізіології вищої нервової діяльності людей з вадами мовлення, а також вивчення фізіології вищої нервової діяльності людей з психопатологічними синдромами ( ступор, депресія та ін.)

2.1. Вивчення сенсорної афазії

Вона вперше вивчає роботу слухового аналізатора при дитячій приглухуватості, алалії та афазії. За допомогою умовно-рефлекторної методики їй вдається виявити своєрідну меншовартість слухової функції у дітей із сенсорною алалією, тобто у дітей у яких при наявності слуху мова відсутня.

Нею було встановлено, що при сенсорної алалії дефект слухової функції проявляється в мінливості орієнтовної реакції на звукові сигнали, в утрудненому освіті умовних реакцій на звуки, їх неміцності, а також, в порушенні диференціювання звукових сигналів, особливо комплексних. Ці особливості пояснюють труднощі кваліфікації слуху (обсяг втрат), і вони ж пояснюють труднощі формування фонетичного слуху та розвитку мови.

Дослідження Трауготт показали, що специфіка порушення слуху при сенсорної алалії та дитячої сенсорної афазії є парціальним дефектом вищої нервової діяльності.

Ще в 30 - ті роки Трауготт вдається диференціювати сенсорної алалії від приглухуватості по специфіці порушень слухової функції.

Нею встановлено, що при сенсорної афазії у дорослих так само, як при сенсорної алалії, є порушення не тільки мовного, але і немовного слуху у вигляді замикальної акупатіі. Феномен замикальної акупатіі як загальний механізм порушення немовних і мовного слуху був вперше у вітчизняній і світовій фізіології виявлений і описаний Н. Н. Трауготт.

У роботах Н. Н. Трауготт і її співробітників було встановлено, що при ураженні коркового кінця будь-якого аналізатора (слухового, зорового, рухового) при локальних ураженнях головного мозку вибірково страждає замикальних функції кори. Ці уявлення дозволяють Н. Н. Трауготт відповісти на дискутоване питання, чи можуть ізольовано порушуватимуться мовні і немовні функції при вогнищевих кіркових поразках. На її думку, не може бути розриву між мовним і немовних рівнем; неповноцінність звукового аналізатора при сенсорної афазії виявляється як у відношенні мовних, так і у відношенні немовних звуків. Розлад мовного і немовного слуху мають паралельний перебіг і при порушенні, і при відновленні мовлення, і зумовлені єдиним чинником - неповноцінністю роботи корковою частини даного аналізатора. У роботах Н. Н. Трауготт і її співробітників було виявлено своєрідність межаналізаторних відносин. Зокрема, при ураженні тім'яних часток було встановлено, що незалежно від модальності подразників порушується оцінка часових і просторових відносин.


2.2. Дослідження психопатологічних синдромів

Істотний внесок у вивчення вищої нервової діяльності внесли дослідження Наталії Миколаївни Трауготт присвячені психопатологічним синдромам.

Вона встановила загальні закономірності гноблення і відновлення вищої нервової діяльності при дифузному ураженні головного мозку.

Було показано, що при пригніченні кортикальної діяльності, як дифузному, так і локальному, раніше всього порушується Замикательная здатність, тобто страждає новий досвід, або процес навчання.

При дифузному це стосується будь-якої діяльності, при локальному - того аналізатора, який вражений. Було показано також, що самі різноманітні навички пригнічуються і відновлюються в однакової послідовності: найбільш ранимі пізно придбані, менш усталені і більш складні по своїй структурі.

А так само, що, величезне значення у відношенні придбання нового досвіду та збереження старого має емоційний чинник. Всі емоційно значиме протягом життя або в даний момент виявляється міцнішим і раніше відновлюється.

Дослідження Н. Н. Трауготт виявилися значимі для розвиток вітчизняної нейрофізіології та логопедії.


3. Праці

  • Трауготт Н. Н. Про сенсорної афазії і алалії: Дис: ... д.мед.н. - Л., 1964.
  • Трауготт Н. Н., Кайданова С. І. Порушення слуху при сенсорної алалії та афазії. - М., 1975
  • Трауготт М.М. Про порушення взаємодії сигнальних систем при деяких гостро виникаючих патологічних станах мозку. - М.-Л.: АН УРСР, 1957.

Джерела

  • Сумченко Г. М., Храковская М. Г. Н. Н. Трауготт (до 85-річчя з дня народження) / / Дефектології. - 1990. - № 1. - С. 90.