Туроператор

Туроператор (туристичний оператор) - організація, що займається комплектацією турів і формуванням комплексу послуг для туристів, просуванням і реалізацією турів. Туроператор розробляє туристські пакети, забезпечує надання туристських послуг, розраховує ціни на тури, передає тури турагентам для їх подальшої реалізації туристам, забезпечує інформаційну підтримку процесу реалізації туру.

Деякі турфірми поєднують функції туроператора і турагента, виступаючи як туроператор (компанія, що формує туристський продукт) за одним або кількома напрямками і як турагент (компанія, що реалізує продукт, створений іншими туроператорами) за багатьма іншими напрямами, для асортименту.


1. Туроператорська діяльність у Росії

У Росії фірми-туроператори вносяться до Єдиного федеральний реєстр туроператорів Федерального агентства з туризму Російської Федерації і отримують унікальний номер, який починається з коду, залежного від виду діяльності туроператора (міжнародний, внутрішній, міжнародний і внутрішній туризм).

Для здійснення туроператорської діяльності турфірма повинна мати фінансове забезпечення або у вигляді страхування відповідальності туроператора, або у вигляді банківської гарантії.

З 3 травня 2012 року всі туроператори, що працюють у виїзній сфері туризму, повинні бути членами об'єднання туроператорів і робити обов'язкові щорічні внески до компенсаційний фонд [1]. Дане об'єднання отримало назву Турпомощь.


2. Примітки

3. Туроператорська діяльність у країнах Європейського Союзу

4. Туроператорська діяльність у США

Примітки