Ульяновський державний педагогічний університет імені І. М. Ульянова

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти "Ульяновський державний педагогічний університет імені І. М. Ульянова"
( ФГБОУ ВПО "УлГПУ ім. І.М. Ульянова" )
Ped institut.jpg
Рік заснування

1932

Ректор

А.А.Бакаев

Розташування

Ульяновськ, Площа 100-річчя В.І. Леніна, 4 (головний корпус)

Сайт

http://ulspu.ru/


Ульяновський державний педагогічний університет імені І.Н.Ульянова - вуз в м. Ульяновську, Росія. Найстаріший педагогічний вуз Поволжя, створений в 1932 році. За роки його існування підготовлено тисячі кваліфікованих педагогічних кадрів. У різні роки його випускниками були - Герой Радянського Союзу Вербицький, Герой Соціалістичної Праці Кузьміна М.М., Народний вчитель СРСР Сьомін Н.В., Народний вчитель РФ Латишев Ю.І., заслужений вчитель школи Росії Пономарьова Н.В.

У вузі працювали видатні вчені сучасності - Головко В.М., Любіщев А.А., Штраус А.В., Левіна Р.Е., Нікітіна Є.І., Левинтов Н.Г.

В даний час у складі вузу: 10 факультетів, 41 кафедра, підготовче відділення, відділення додаткових професій. Вуз здійснює підготовку по 33 основним і додатковим спеціальностями. Крім того, на базі університету функціонують курси підвищення кваліфікації та перепідготовки. Загальна чисельність студентів - близько 7000.

Університет веде підготовку кадрів вищої кваліфікації (аспірантура) за 17 спеціальностями, загальне число аспірантів і здобувачів складає близько 200 чоловік; є 3 спеціалізовані ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

В даний на очному та заочному відділеннях ВНЗ навчається більше 6 тисяч студентів. Широке поширення отримала практика прийому абітурієнтів по сільському цільовим набору на очне відділення. Тільки за останні два роки із загального випуску очного відділення практично 1/3 припадає на сільський цільовий набір.

Ульяновський державний педагогічний університет імені І.М. Ульянова має потужну матеріально-технічну базу, необхідну для підготовки кваліфікованих фахівців. Так, загальна площа вузу складає 68.907 кв. м (в середньому на одного студента припадає 10,8 кв.м). Бібліотека вузу налічує понад 700 тис. примірників необхідної літератури. Виходячи з сучасних вимог підготовки фахівців є комп'ютерні класи, створена єдина інформаційна мережа, є підключення до мережі INTERNET.

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад у складі 400 осіб, з яких 280 - мають вчений ступінь і звання, в тому числі - 40 докторів наук і професорів. За останні роки викладачами університету захищено понад 70 докторських і кандидатських дисертацій, опубліковано більше 60 монографій.

Створені гарні побутові умови для навчання та проживання студентів. Є упорядковане гуртожиток, розраховане на 1200 місць, криті спортивні споруди, спортивні зали загальною площею 3554 кв.м., студентські їдальні.