Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Універсальна десяткова класифікаціяПлан:


Введення

Універсальна десяткова класифікація (УДК) - система класифікації інформації, широко використовується у всьому світі для систематизації творів науки, літератури і мистецтва, періодичної преси, різних видів документів та організації картотек.


1. Історія створення

Універсальна десяткова класифікація (УДК) була створена на початку XX століття бельгійськими бібліографами Полем Отле (Otlet) і Анрі Лафонтеном (Lafontaine). За основу була взята Десяткова класифікація, розроблена американським бібліографом Мелвілом Дьюї (Dewey) для Бібліотеки Конгресу США в 1876 році. М. Дьюї безкорисливо надав П. Отле і А. Лафонтеном права з використання та модифікації своєї системи для створення всеосяжного каталогу опублікованих знань. Протягом довгих років ця робота велася в рамках Міжнародної федерації з інформації та документації. Перше видання повних таблиць УДК було опубліковано французькою мовою в 1905 г. Структура УДК з часом відхилилася від вихідної схеми М. Дьюї, але в ряді розділів індекси класів цих систем майже збігаються.

В даний час УДК є інтелектуальною власністю спеціально організованого міжнародного Консорціуму УДК, що об'єднує основних видавців таблиць УДК на різних мовах. Виключним ( ексклюзивним, монопольним) правом розпорядження таблицями УДК російською мовою володіє Всеросійський інститут наукової і технічної інформації ( ВІНІТІ, viniti.ru). Цей інститут веде видання і платне поширення класифікаційних таблиць в книжковому і електронному вигляді. ВІНІТІ також організував сайт udcc.ru, на якому ведеться діалогова консультаційна робота щодо застосування УДК.


2. Сучасний стан

Центральною частиною УДК є основні таблиці, що охоплюють всю сукупність знань і побудовані за ієрархічним принципом розподілу від загального до конкретного з використанням цифрового десяткового коду.

3. Класи УДК

Основний ряд класів УДК:

0. Загальний відділ
1. Філософські науки. Філософія
2. Релігія. Атеїзм
3. Соціальні науки
4. (Вільний з 1961 р.)
5. Математика. Природничі науки
6. Прикладні науки. Медицина. Техніка
7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Світлина. Музика. Ігри. Спорт
8. Мовознавство. Філологія. Художня література. Літературознавство
9. Географія. Біографії. Історія

4. Класи Універсальної десяткової класифікації

(Ці класи є первинний стан УДК. В даний час в таблиці є істотні зміни.)

УДК 000-099 Загальний відділ
00 Загальні питання науки та культури
001 Наука та знання в цілому. Організація розумової праці.
001.1 Загальне поняття про науку і знання.
001.2 Взаємозв'язок наук.
001.3 Значення науки. Її цінність, використання, місце в суспільстві. Захист науки.
001.4 Мова науки. Наукова термінологія. Номенклатура.
001.5 Наукові теорії, гіпотези і системи. Встановлення залежності між науковими фактами.
001.6 Наукові закони. Виняток із законів.
001.8 Загальна методологія. Наукові та технічні методи досліджень, вивчення, пошуків і дискусій. Науковий аналіз і синтез.
001.9 Розповсюдження знань: факти, фантазії та фальсифікації. Обмеження поширення знань. Збереження знань в таємниці.
002 Друк у цілому. Документація. Науково-технічна інформація.
003 Системи письма та писемності. Знаки і символи. Семіотика в цілому. Коди. Графічне представлення думки.
004 Інформаційні технології. Комп'ютерні технології. Теорія обчислювальних машин і систем.
004.2 Архітектура обчислювальних машин.
004.3 Апаратні засоби. Технічне забезпечення.
004.4 Програмні засоби.
004.5 Людино-машинне взаємодія. Інтерфейс користувача.
004.6 Дані.
004.7 Зв'язок комп'ютерів. Мережі ЕОМ. Обчислювальні мережі.
004.8 Штучний інтелект.
004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології. Методи, засновані на застосуванні комп'ютерів.
005 Вивчення проблеми організації: методологія, аналіз, синтез, класифікація і таксономія, систематизація в цілому.
006 Стандартизація і стандарти.
007 Діяльність і організація: загальна теорія інформації, зв'язку і управління ( кібернетика).
008 Цивілізація. Культура. Прогрес.
009 Гуманітарні науки в цілому.
01 Бібліографія. Каталоги. Покажчики літератури.
02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство
03 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії. Словники і т. д.
05 Серіальні видання та видання, що продовжуються. Періодика.
06 Масові організації та Музеєзнавство
07 Засоби масової інформації, Журналістика, Видавнича справа
08 Видання змішаного змісту. Збірники
09 Рукописи і Рідкісні книги
УДК 100-199 Філософія і Психологія. Логіка
11 Загальна вчення про бутті. Метафізика
12 Епістемологія, Причинність, Людство
13 Філософські проблеми духовного життя
14 Філософські системи та концепції
15 Психологія
16 Логіка. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки
17 Етика ( Філософія моралі)
18 Естетика
19 сучасних західна філософія
УДК 200-299 Релігія
21 Філософія і Теорія релігії
22 Біблія
23 Християнство. Християнське богослов'я
24 Християнська мораль і Моральне богослов'я
25 Християнські ордени та місцева церква
26 Соціальне богослов'я і Еклезіологія
27 Історія християнства і Історія християнської церкви
28 Християнські віросповідання і Секти
29 Порівняльна релігія та інші релігії
УДК 300-399 Соціальні науки
30 Теорія і методи суспільних наук
31 Демографія. Соціологія. Статистика
32 Політика. Політичні науки
33 Економіка. Економічні науки
34 Право. Юридичні науки
35 громадських управління та Військова наука
36 Соціальні проблеми та служби суспільства. Страхування
37 Освіта
38 Торгівля, Зв'язок
39 Етнографія, Звичаї, Етикет, Фольклор
УДК 400-499 Мова
41 Лінгвістика
42 Англійська мова та Староанглійський мову
43 Германські мови. Німецька мова
44 Романські мови. Французька мова
45 Італійська мова, Румунська мова, Ретороманська мова
46 Іспанська мова та Португальська мова
47 Італійські мови. Латинську мову
48 Еллінські мови. Класичний грецьку мову
49 Інші мови
УДК 500-599 Природничі науки і математика
50 Загальні питання математичних і природничих наук
51 Математика
52 Астрономія, Геодезія
53 Фізика
54 Хімія. Кристалографія і Мінералогія
55 Науки про Землю
56 Палеонтологія. Палеозоологія
57 Біологія
58 Ботаніка
59 Зоологія
УДК 600-699 Прикладні науки. Медицина. Техніка,
60 Прикладні науки. Загальні питання
61 Медичні науки. Медицина. Пожежна справа
62 Інженерна справа. Техніка в цілому
63 Сільське господарство. Лісове господарство. Полювання. Рибне господарство
64 Домашнє господарство та домоведення. Комунально-побутове господарство
65 Управління підприємствами. Організація виробництва, торгівлі та транспорту
66 Хімічна промисловість. Хімічна технологія
67 Різні галузі промисловості та ремесла. Механічна технологія
68 Виробництво спеціальних виробів. Точна механіка
69 Будівництво. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи
УДК 700-799 Мистецтво. Світлина. Музика. Ігри. Спорт
71 Територіальна та ландшафтна планування. Містобудування
72 Архітектура
73 Пластичні види мистецтва. Скульптура. Нумізматика
74 Малювання і декоративне мистецтво. Креслення
75 Живопис
76 Графічні види мистецтва. Графіка. Гравюри
77 Світлина. Кінематографія
78 Музика
79 Видовищні мистецтва. Масові розваги. Ігри. Спорт
УДК 800-899 Мовознавство. Філологія. Художня література. Літературознавство
81 Американська англомовна література
82 Художня література. Літературознавство
83 Німецька література
84 Романська література
85 Італійська, румунська, ретороманська література
86 Іспанська і португальська література
87 Італійська література. Латинська література
88 Еллінська література. Класична грецька література
89 Література на інших мовах
УДК 900-999 Географія і Історія. Біографії
91 Географія і Подорожі
92 Життєпис, Генеалогія, Геральдика
93 Історія стародавнього світу до 499 г.
94 Загальна історія Європи
95 Загальна історія Азії та Далекого Сходу
96 Загальна історія Африки
97 Загальна історія Північної Америки
98 Загальна історія Південної Америки
99 Загальна історія інших регіонів

5. Спеціальні визначники

Спеціальні визначники -1/-9, .01/.09 і '1 / '9 мають обмежені сфери застосування. Кожен з цих видів визначників використовується для позначення характерної повторюваної деталізації в тих розділах основної таблиці, для яких вони розроблені і в яких розміщені, а іноді і в деяких інших розділах, якщо це спеціально обумовлено. Таким чином, на відміну від загальних визначників (допоміжна таблиця I), група або підгрупа спеціальних визначників з однією і тією ж нотацією може мати різне значення в різних розділах УДК, наприклад -3 в 54, 62 і 82 або о 06 .02, 53 , 54, 57, 621.3, 629.656, 677 і 7. Проте в одному розділі вони завжди позначають однакові повторювані характеристики, незалежно від того, чи використовуються вони з основним індексом УДК, під яким перераховуються, або ж додаються до підрозділів цього індексу.

 1. В УДК використовуються спеціальні визначники трьох видів:
  • визначники з дефісом -1/-9 (крім -0, див. табл. 1k), що виконують в основному аналітичну або дифференцирующую функцію, служать для позначення елементів, складових частин, властивостей та інших ознак предметів, виражених основним індексом УДК, при якому наведена таблиця цих визначників, і його безпосередніми підрозділами. Наприклад, визначники -1/-9 в розділах 62/69 позначають технологічні характеристики і деталі машин, у розділах 82/89 - літературні форми і жанри (поезія, драматургія, роман і т. д.);
  • визначники з крапкою нуль .01/.09 більш різноманітні щодо використання та утримання і часто розроблені з більшим ступенем деталізації, ніж -1/-9. Вони містять такі повторювані характеристики, як аспект розгляду, діяльність, процеси, операції, машини і обладнання. Наприклад, визначники .07/.08, поміщені в розділі 35, можуть застосовуватися у всіх розділах 31/39; визначники .01/.09 є в класі 5 (наприклад, у розділах 523, 528, 53, 54, 556, 57 / 59), в класах 8 і 9; особливо широко вони використовуються в класі 6;
  • визначники з апострофом '1 / '9, на відміну від -1/-9 і (ще більше) від .01/.09, виконують, головним чином, синтетичну або інтегруючу функцію і служать для створення комплексно-предметної нотації шляхом об'єднання окремих складових елементів, компонентів та інших характеристик; в одних випадках ці елементи явно представлені як повністю наведених таблиць, в інших - утворюються з відповідних підрозділів основного індексу за допомогою паралельного підрозділу '1 / '9? .1/.9.
 2. Усі три види спеціальних визначників можуть бути застосовані:
  • у вигляді поодиноких визначників якого-небудь одного типу, (наприклад 547.29-41 Реагенти для органічних кислот; 882.09 Критика в російській літературі);
  • в комбінації однотипних визначників, (наприклад 62-242-436 Поршні двигунів сферичні; 678.652 '737 '21 Поліконденсатние меламінформальдегіди);
  • в комбінованій ланцюга визначників різних видів, (наприклад 329.12 '23 .052 Ліберально-республіканські опозиційні партії; 882-31.09 Російський роман, критика)
 3. Рекомендовано форма методичних вказівок про застосування визначників з апострофом в тих розділах УДК, де методичні вказівки дані не повністю: "Для позначення ... підрозділи ... можуть застосовуватися в якості спеціального визначника зі знаком '(апостроф), який заміняє ..." (наприклад в 553.3/.4 для уточнення покладів складних поліметалічних руд підрозділи .3/.4 з 553 можна використовувати в якості спеціальних визначників '3 / '4, де знак '(апостроф) замінює 553; в 622.34 - для позначення розробки родовищ складних поліметалічних руд підрозділи 622.341/.349 можуть застосовуватися в якості спеціальних визначників '41 / '49, де знак '(апостроф) замінює 622.3)

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Десяткова класифікація Дьюї
Десяткова дріб
Десяткова система числення
Десяткова грошова система
Десяткова система числення
Універсальна граматика
Універсальна арифметика
Універсальна юрисдикція
© Усі права захищені
написати до нас