Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

ФеодалізмПлан:


Введення

Феодалізм (від лат. feudum - Льон, феодальне землеволодіння) - тип суспільства, що характеризується наявністю двох соціальних класів - феодалів (землевласників) і простолюдинів (селян), що займають по відношенню до феодалів підлегле становище; феодали при цьому пов'язані один з одним специфічним типом правових зобов'язань, відомих як феодальна ієрархія. Основою феодалізму є феодальний спосіб виробництва.

Зображення процедури оммажа

1. Характеристика

Слово "феодалізм" (спочатку, термін судової практики) використовувалося англійськими юристами XVII століття як позначення типу власності; як суспільно-політичний термін воно вживається у Буленвілье і слідом за ним у Монтеск'є. Уявлення про феодалізмі як про етап соціально-економічної історії людства, що відповідав в Європі Середньовіччя, розвивається у французькій історіографії початку XIX століття, перш за все у Гізо.

По відношенню до Русі концепцію феодалізму вперше застосував Н. А. Польовий у своїй "Історії російського народу" (т. 1-6, 1829 - 1833)

В марксизмі феодалізм розглядався в якості одного із суспільно-економічних формацій, більш високою в порівнянні з рабовласництвом.

В XX столітті різні історичні школи висували різні концепції феодалізму; деякі взагалі не використовували цей термін. У сучасній науці для групи суспільно-економічних формацій, що включає в себе феодалізм, часто використовуються заміщають терміни: "традиційне суспільство", "аграрне суспільство".

При феодальних відносинах власники земель ( феодали) збудовані в феодальну драбину: нижчий ( васал) отримує за службу земельний наділ ( льон, феод або фьеф) і кріпаків у вищестоящого ( сеньйора). На чолі феодальної драбини варто монарх, але його влада зазвичай значно ослаблена в порівнянні з повноваженнями великих сеньйорів, які, в свою чергу, не мають абсолютної влади над усіма землевласниками, що стоять нижче їх у феодальній драбині (принцип "васал мого васала - не мій васал", що діяв у багатьох державах континентальної Європи).

Виробником матеріальних благ при феодалізмі був селянин, який на відміну від раба і найманого робітника, сам вів господарство, причому багато в чому цілком самостійно, тобто був господарем. Селянин був власником двору, основних засобів виробництва. Він виступав і власником землі, але був підлеглим власником, тоді як феодал - верховним власником. Верховний власник землі - завжди одночасно верховний власник особистостей підлеглих власників землі, а тим самим і їх робочої сили. Тут, як і у випадку з рабством, існує позаекономічних залежність експлуатованого від експлуататора, але тільки не повна, а верховна. Тому селянин на відміну від раба - власник своєї особистості і робочої сили, але не повний, а підлеглий. Таким чином, розщепленої була не тільки власність на землю, але й на особистість працівників.

Феодалізм у західній Європі, по ряду концепцій, став встановлюватися ще в V столітті нашої ери у пізньому Римської імперії. Відмінними рисами феодалізму в Західній Європі були висока ступінь політичної децентралізації, дуалізм світської і духовної влади, специфіка європейського міста як центру ремесла і торгівлі, ранній розвиток горизонтальних громадських структур, публічного приватного права. Потім, в Середні століття, він став панувати в Європі аж до буржуазних революцій. На зміну феодального ладу прийшов капіталістичний.

Існують різні думки про те, чи були феодальні відносини (в класичному розумінні) в інших частинах світу. Марк Блок вважав феодалізм переважно, якщо не виключно, західноєвропейським феноменом, сформованим в результаті специфічних історичних умов. Головні аспекти критики концепції феодалізму як універсальної стадії розвитку суспільства полягають у тому, що в більшості товариств неєвропейського ареалу були відсутні такі системно-важливі елементи як велике приватне землеволодіння, кріпосне право, імунітети служилого стану. Марк Блок рішуче заперечував проти ототожнення суспільного ладу з економічних: [1]

Звичка, укорінена навіть в істориків, прагне змішати самим прикрим чином два вирази: "феодальна система" і "сеньйоріальної система". Це цілком довільне уподібнення комплексу відносин, характерних для панування військової аристократії, типу залежності селян, який повністю відрізняється за своєю природою і, додатково, склався набагато раніше, тривав довше і був набагато більш поширений у всьому світі.


2. Цитати

Наступна витяг з указу Феодосія I (346-395) ілюструє початок зародження феодальних економічних відносин [2] в Римській Імперії:

По всій Фракийской області назавжди знищується подушна подати, і повинен виплачуватися тільки поземельний податок. А щоб не здавалося, що колони, звільнившись від податкових обов'язків, придбали можливість переходити з місця на місце і йти, куди завгодно, вони повинні бути удержіваеми в тих місцях, де народилися, і хоча б вони здавалися за своїм становищем вільнонароджені, вони повинні вважатися рабами самої землі, на якій народилися, і не повинні мати можливість йти, куди хочуть, або міняти місце проживання, але їх землевласник нехай по праву несе обов'язки патрона і користується владою пана. Якщо хто-небудь візьме і залишить у себе чужого колона, він повинен заплатити два фунти золота тому, чиї поля утікач позбавив працівника, і повинен повернути колона разом з усім його імуществм і сімейством.
Указ Феодосія I (346-395).

Примітки

  1. Апологія історії, IV, 3 - lib.ru / FILOSOF / BLOK_M / apologia.txt
  2. Історія середніх віків під ред. Н. Колесницкий. 2-е вид. испр. і доп.-М.: Просвещение, 1986. Частина I. Раннє середньовіччя. Глава 1. Зародження феодалізму в Західній Європі. Криза рабовласницького ладу і зародження феодальних відносин у Римській імперії.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати
© Усі права захищені
написати до нас