Фінітних функція

Фінітних функція - функція, носій якої компактний (тобто фінітних функція звертається в нуль за межами деякого компакта).

В функціональному аналізі часто розглядається простір нескінченно диференційовних фінітного функцій, що позначаються C_0 ^ {\ infty} (\ Omega) , Де \ Omega - Область визначення.


Приклади