Хартія

Хартія ( лат. charta , Від греч. χάρτης - Папір, грамота), в Середні століття і Новий час - назва деяких документів публічно-правового характеру ( конституцій та ін актів), в яких знайшли вираз політичні вимоги соціальних верств і класів. У наш час в міжнародному праві хартія - це правовий акт, що не має обов'язкової сили, за змістом майже завжди є декларацією і формулює загальні принципи і цілі яких міжнародних домовленостей.

Деякі відомі хартії: