Хлорид цинку

Хлорид цинку

Хлорид цинку (хлористий цинк, дихлорид цинку, паяльна кислота) - хімічна сполука цинку з хлором, що має формулу ZnCl 2.

Білі гігроскопічні кристали.


1. Властивості

1.1. Фізичні властивості

1.2. Хімічні властивості

Концентровані розчини мають кислу середу.

2. Отримання

  • розчинення цинку або його окису в соляній кислоті з подальшим випаровуванням розчинів
  • нагрівання рідкого цинку в струмі хлору

3. Застосування

Література


Розчинність кислот, підстав та солей в воді
H + Li + K + Na + NH 4 + Ba 2 + Ca 2 + Mg 2 + Sr 2 + Al 3 + Cr 3 + Fe 2 + Fe 3 + Ni 2 + Co 2 + Mn 2 + Zn 2 + Ag + Hg 2 + Hg 2 2 + Pb 2 + Sn 2 + Cu + Cu 2 +
OH - P P P - P М Н М Н Н Н - Н Н Н Н Н - - Н Н Н Н
F - P Н P P Р М Н Н М Р Н Н Н Р Р М Р Р М М Н Р Н Р
Cl - P P P P Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Н Р Н М - Н Р
Br - P P P P Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Н М Н М Р H Р
I - P P P P Р Р Р Р Р Р ? Р - Р Р Р Р Н Н Н Н М Н -
S 2 - P P P P - Р М Н Р - - Н - Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н
SO 3 2 - P P P P Р М М М Н ? ? М ? Н Н Н М Н Н Н Н ? Н ?
SO 4 2 - P P P P Р Н М Р Н Р Р Р Р Р Р Р Р М - Н Н Р Р Р
NO 3 - P P P P Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р - Р - Р Р
NO 2 - P P P P Р Р Р Р Р ? ? ? ? Р М ? ? М ? ? ? ? ? ?
PO 4 3 - P Н P P - Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н ? Н Н Н Н
CO 3 2 - М Р P P Р Н Н Н Н - - Н - Н Н - Н Н - Н - - ? -
CH 3 COO - P Р P P Р Р Р Р Р - Р Р - Р Р Р Р Р Р М Р - Р Р
CN - P Р P P Р Р Р Р Р ? Н Н - Н Н Н Н Н Р Н Р - - Н
SiO 3 2 - H Н P P ? Н Н Н Н ? ? Н ? ? ? Н Н ? ? ? Н ? ? ?
З'єднання цинку

Амід цинку (Zn (NH 2) 2) Антимонід цинку (ZnSb) Арсенід цинку (Zn 3 As 2) Ацетат цинку ((CH 3 COO) 2 Zn) Борогідрід цинку (Zn (BH 4) 2) Бромід цинку (ZnBr 2) Гідрид цинку (ZnH 2) Гідроксид цинку (Zn (OH) 2) Діметілцінк (Zn (СH 3) 2) Дітізонат цинку (Zn (З 13 H 11 N 4 S) 2) Дітіоніт цинку (ZnS 2 O 4) Діфенілцінк (Zn (С 6 H 5) 2) Діетілцінк (Zn (С 2 H 5) 2) Йодид цинку (ZnI 2) йодид етілцінка (С 2 H 5 ZnI) Карбід цинку (ZnC 2) Карбонат цинку (ZnCO 3) молібдат цинку (ZnMoO 4) Нітрат цинку (Zn (NO 3) 2) Нітрид цинку (Zn 3 N 2) Оксид цинку (ZnO) Ортофосфат цинку (Zn 3 (PO 4) 2) Пероксид цинку (ZnO 2) Пірофосфат цинку (Zn 2 P 2 O 7) Селенід цинку (ZnSe) Сульфат цинку (ZnSO 4) Сульфід цинку (ZnS) Теллурід цинку (ZnTe) Фосфід цинку (Zn 3 P 2) Фторид цинку (ZnF 2) Хлорат цинку (Zn (ClO 3) 2) Хлорид цинку (ZnCl 2) Хромат цинку (ZnCrO 4) Ціанід цинку (Zn (CN) 2)