Цінність

Цінність - важливість, значимість, користь, корисність будь-чого. Зовні цінність виступає як властивість предмета або явища. Проте значущість і корисність властиві їм не від природи, не просто в силу внутрішньої структури об'єкта самого по собі, а є суб'єктивними оцінками конкретних властивостей, які залучені в сферу суспільного буття людини, людина в них зацікавлений або відчуває потребу. Система цінностей виконує роль повсякденних орієнтирів в предметній і соціальній дійсності людини, позначень його різних практичних відносин до навколишніх предметів і явищ. Наприклад, стакан, будучи інструментом для пиття, виявляє це своє корисна властивість як споживча вартість, матеріальне благо. Будучи продуктом праці і предметом товарного обміну, склянка виступає як економічна цінність, вартість. Якщо стакан являє собою предмет мистецтва, він наділяється ще і естетичною цінністю, красою.

Вживається в декількох змістах:

 • Цінність - як характеристика предмета, що позначає визнання його значущості. Розділяють "Матеріальні цінності" та "Духовні цінності". Відомо поняття "Вічні цінності".
 • Цінність - у філософії - вказівка ​​на особистісну, соціально-культурну значимість певних об'єктів і явищ.
 • Цінність - у економіці - використовується як синонім поняття " споживча вартість " , Тобто значимість, корисність предмета для споживача.
 • Психологічне поняття Система цінностей увазі під цінностями те, що індивідуум цінує в навколишньому його соціумі. Тісно пов'язане з поняттям мотивація.

1. Типи цінності

В економіці розрізняють:

 • споживча вартість (цінність для споживача, корисність, здатність блага або товару задовольняти якусь людську потребу)
 • мінова вартість (цінність предмета для обміну, кількісні співвідношення різних товарів при еквівалентному обміні)

Представники австрійської школи вважають, що цінність - значення, яке мають кількості конкретних товарів або благ для задоволення потреб людини. Чим більше людиною зізнається залежність від наявності об'єкта, тим вище його цінність. Явище цінності відбувається з того ж джерела, що і економічний характер благ, тобто з взаємини між потребою і кількістю. Блага наявні в необмеженій кількості (повітря, вода і т. д.), тобто неекономічні блага, не мають цінності. І лише блага, які є в меншій кількості, ніж необхідні для задоволення людини являють собою цінність [1]. Цінність слід відрізняти від корисності. Корисність - придатність предмета служити задоволенню людських потреб. Неекономічні блага корисні в тій же мірі, як і економічні, внаслідок своєї здатності задовольняти людські потреби. При цьому задоволення потреб залежить від конкретних кількостей економічних благ. Внаслідок цього саме вони і набувають ще значення цінності [2]. (Див. так само Парадокс цінності)


2. Формування цінностей

Існує декілька глобальних методів формування цінностей, в основному пов'язаних з освітою, або ж з внутрінаціональної або міжнародної пропагандою певних понять цінності. Як правило, економічно сформовані цінності широко поширюються на цінності соціуму. Поняття цінності тісно пов'язане з еволюційними процесами і поняттям лібідо.

3. Система цінностей

Норми, які склалися в суспільстві, вони є вищим вираженням його системи цінностей (тобто пануючі уявлення про те, що вважати хорошим, правильним або бажаним). Поняття цінностей та норм розрізняються. Цінності - це абстрактні, загальні поняття, а норми - це правила або керівні принципи поведінки для людей в ситуаціях певного роду. Система цінностей, що склалася в суспільстві відіграє важливу роль, так як вона впливає на зміст норм. Всі норми відбивають соціальні цінності. Про систему цінностей можна судити за нормами, що склалися в суспільстві.

До цінностей можуть належати:

 1. Здоров'я
 2. Любов, сім'я, діти, будинок
 3. Близькі, друзі, спілкування
 4. Самореалізація в роботі. Отримання задоволення від роботи
 5. Матеріальне благополуччя
 6. Духовні цінності, духовне зростання, релігія
 7. Дозвілля - задоволення, хобі, розваги
 8. Творча самореалізація
 9. Самоосвіта
 10. Соціальний статус і положення в суспільстві
 11. Воля (свобода вибору, свобода слова і т. д.)
 12. Стабільність

Також можуть бути присутніми інші цінності. У різних людей різні пріоритети цінностей.


Примітки

 1. Менгер, 2005, с. 125-128
 2. Менгер, 2005, с. 130

Література