Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Частка в російській мовіПлан:


Введення

Частка - службова частина мови, яка вносить різні значення, емоційні відтінки в речення або служить для утворення форм слова.


1. Загальні властивості частинок

У класі частинок об'єднуються незмінні незнаменательние (службові) слова, які

 • виражають найрізноманітніші суб'єктивно-модальні характеристики: спонукальна, умовний, умовності, бажаності, а також оцінки повідомлення або окремих його частин;
 • беруть участь у вираженні мети повідомлення (запитально), а також у вираженні затвердження або заперечення;
 • характеризують дію або стан за його протіканню в часі, за повнотою або неповноту, результативності або нерезультативності його здійснення.

Перераховані функції часток групуються:

 • у функції формоутворення
 • у функції різноманітних комунікативних характеристик повідомлення.

Спільним для всіх цих функцій є те, що у всіх випадках в них присутня

 • значення відношення,
 • відносини (віднесеність) дії, стану або цілого повідомлення до дійсності,
 • відносини говорить до повідомляємо,

причому обидва ці види відносин дуже часто поєднуються в значенні однієї частки.

Характерною рисою багатьох частинок є те, що за своєю будовою і функціями вони зближуються з прислівниками, спілками або вигуками і не завжди можуть бути їм суворо протиставлені; в багатьох випадках частки зближуються також з вступними словами.

Значенням частки як окремого слова є те ставлення, яке виражається нею у реченні.


2. Розряди часток

Відповідно до вищезгаданими функціями виділяються такі основні розряди частинок:

 1. формотворчих частки (хай, нехай, давайте, так, давай, б, б, бувало):
  • утворюють форми слів;
  • утворюють ступені порівняння прикметників і прислівників;
 2. негативні частинки (не, ні);
 3. частинки, що характеризують ознака (дія або стан) за його протіканню в часі, за повнотою або неповноту, результативності або не результативності здійснення;
 4. модальні частки:
  • питальні частки (чи, невже, хіба);
  • вказівні частки (ось, а ось, он, а он);
  • уточнюючі частки (саме, якраз);
  • видільні й обмежувальні частки (тільки, лише, виключно, майже);
  • оклику частки (що за, як);
  • підсилювальні частки (навіть, навіть і, ні, ж, адже, вже, все-таки, все);
  • пом'якшення вимоги (-ка (подай-ка, налий-ка)-то (молоко-то втекло)); також з цією метою використовується словоерс(націнка-с), що походить від скороченого звернення " добродію ";
  • сумнів (навряд чи, навряд чи);
  • спонукальні частки (нехай).

Істотно при цьому, що модальні (оціночні, експресивні) значення в тому чи іншому вигляді присутні і в частинках негативних, питальних, що характеризують дію за його протіканню або результативності, в частинках-репліках.


3. Класифікація часток за походженням

3.1. Первісні

До первісних відносяться найпростіші (за кількома винятками) односкладові частки, в сучасній мові НЕ мають живих словотворчих зв'язків та формальних співвідношень зі словами інших класів.

Це частки: пак (прост.), б, бач (прост.), так (у складі форми накаже.


3.2. Непервообразние

Всі інші частинки є непервообразнимі.

4. Класифікація часток за складом

4.1. Прості

Простими називаються частинки, що складаються з одного слова. До простих часткам відносяться всі первісні частки, а також частки, різною мірою виявляють живі зв'язки із спілками, займенниковими словами, прислівниками, дієсловами або приводами. Крім первісних частинок, до простих часткам відносяться: союз (частина мови) | а, благо, більш, більше, буквально, буває, бувало, було, ніби, адже, по (прост.), зовсім, геть, от, начебто, все , всього, де, гляди, так (не в складі форми накаже. накл.), давай (те), навіть, дай (ті), дійсно, єдино, якщо, ще, знай, і, або, саме, як, яке , куди, гаразд, чи (частка) | чи, краще, ніяк (прост., питання.), нічого, нічого, але, проте, остаточно, воно, мабуть (прост.), позитивно, просто, прямо, нехай, нехай , хіба, рішуче, рівно, саме, собі, скоріше, немов, зовсім, дякую (в знач. добре), так, там, тобі, теж, тільки, точно, хоч, чого, чисто (прост.), що, щоб , щоб, ек, це.

Як вже сказано, всі ці частинки мають тісні зовнішні і внутрішні зв'язки з іншими класами слів: в них у різній мірі присутні елементи значень

 • прислівників (буквально, благо, во (прост.), зовсім, он, ось, де, дійсно, єдине, ще, саме, як, куди, гаразд, нічого, нічого, остаточно, позитивно, просто, прямо, рішуче, абсолютно, зовсім, так, там, добре),
 • займенникових слів (все, все, яке, воно, саме, собі, тобі, чого, це),
 • дієслів (буває, бувало, було, давай (те), дай (те), знай, дивися),
 • спілок (а, благо, ніби, адже, та, навіть, якщо, ж, і, або, чи, але, проте, хай, нехай, хіба, рівно, наче, теж, тільки, точно, хоч, що, щоб, щоб),
 • компаративов (більше, більше, краще, швидше: Швидше помре, ніж погодиться; Швидше б канікули!),
 • прийменників (на кшталт: Ніби хтось кличе?),
 • вигуків (ек, дякую: Їх, яка спека! місця не знайдеш. Спасибі в погребі соснула маленько. Н. Успенський).

Іноді в одному і тому ж слові близькість і переплетення значень частки і союзу, частки і прислівники, частки і дієслова, частки і займенники, частки і вигуки настільки тісні, що протиставлення один одному таких значень як належать словами різних класів виявляється неправомірним, і слово має кваліфікуватися як "частка-союз", "частка-наречие", "частка-займенник" і т. д.;


4.2. Складові

Частинки, що утворилися з двох (рідше - більше) слів:

 • двох частинок,
 • частки і союзу,
 • частки і прийменника,
 • частки і ізольований від свого класу дієслівної форми або прислівники.

Складові частки можуть бути нерасчленяемимі - їх компоненти в пропозиції не можуть бути розділені іншими словами, чи розчленовуємо: їх компоненти в реченні можуть бути розділені іншими словами. Усередині складових часток виділяються частки-фразеологізми: це що злилися воєдино кілька службових слів (або службових слів і ізольованих від своїх класів прислівників, форм займенникових слів або дієслів), живі відносини між якими в сучасній мові відсутні; такі частинки також можуть бути розчленовуємо або нерасчленяемимі.


4.3. Розчленовуємо

Їх компоненти в реченні можуть бути розділені іншими словами. Розчленовуємо частинки:

от би (От би дощику!; Ось дощику б!);
от і (Ось тобі й друг!; Ось вам і результат!; Ти йому вірив? Ось і вір після цього людям!);
ось так (Ось так розпорядження!);
ось це так розпорядження!; От у нас сад так сад!; Ось удружив так удружив!);
ледь не (ледь не запізнилися, ледве голову не розбив);
чи не (Чи він не вперше в житті збрехав);
як не (Як не зрозуміти!; Як мені дорогу не знати!);
як би не (Як би дощик не пішов);
лише б (Лише дощу б не було!);
мало не (прост.) (У дзвіночок став дзвонити, мало не обірвав. Дост.; Від страху навіть мало на землю не впав. Ліски.);
хай би (Нехай собі співав би!);
швидше б (б швидше весна!; Весна б швидше!);
так і (так і віє спокоєм; так він мене і не дізнався);
тільки б (Тільки не спізнитися б!) тільки й (Тільки й розмов, що про поїздку; Тільки про поїздку і розмови);
хоч би (Хоч не бурчав б!);
трохи (було) не (трохи ногу не зламав);
мало не (Чи він тепер не великим начальником став).

Завжди розчленовуються частинки

чи не (Не відпочити нам?),
не же (Не ночувати ж тут!).

Фразеологізірованние частинки:

ні-ні та (та й) (Ні-ні та й зайде відвідати; Ні-ні діда і згадає);
що за (Що це за новини?; Що в тебе за характер!);
що з (того, що) (Що мені з його обіцянок!;
що тепер з того, що він повернувся?).

Від складових часток слід відрізняти групуються навколо простої частки різноманітні, легко виникають і легко розпадаються комплекси, характерні насамперед для модальних часток, наприклад:

вже - вже й, ну вже, так вже, вже й ... ж;
як - та як, ну як, як же, та як же, ну як же;
зразок - начебто, ніби як, ніби і, ніби як би;

4.4. Не розчленовується

їх компоненти в пропозиції не можуть бути розділені іншими словами.

а то (- Не боїшся? - А то я боюся!; пустять ночувати? - А то раптом не пустять);
без того (Людина він і без того мовчазний, а тут і зовсім замкнулося. Полеві.; Колись чекати, без того вже запізнюємося);
було б (прост.) (Було б мені не залишатися, а виїхати додому!);
навряд чи;
всього-на-всього (Часу всього лише годину);
все ж;
глядь і (розм.) (Чекав-чекав, глядь і заснув);
далеко не (далеко не впевнений в успіху; далеко не красуня);
диви би (прост.) (Диви б справу знав, а то ж неук!);
до чого (До чого гарний ліс! До чого ти втомився!);
добро б;
якби (Якби не війна!);
ще б (Тебе не чіпають. - Ще б ти торкнув!; Хороший улов! - Ще б не добрий!);
і є (прост.) (- Не визнав, видно? - Не визнав і є. Бажов; - Глянь, хлопці, Піка, - Піка і є. Фад.);
і так (Не сердься, я і так каюсь; Навіщо йому гроші, у нього багато і так);
і то (На каток і то не пускають; Бачив давно, і то побіжно; Поговори з ним. - І те поговорю);
як є (прост.) (Все як є ти правильно сказав. Бажов; - Замерз? - Як є замерз);
як же;
як раз (Прийшов якраз вчасно; Боюся я служби: якраз під відповідальність потрапиш. Тург.);
як так (- Прощайте. - Як так прощайте?);
як-то;
куди як (Куди як весело!);
добре б;
на що (На що хитрий, а й те помилився);
ніяк немає;
навряд чи;
аж ніяк не (аж ніяк не красуня);
просто-напросто (Він просто-напросто сміється над нами);
так-таки (Так-таки і не з'явився?);
так вуж (- тютюнець у мене весь. - Так уже й весь?);
чи то не (Чи то не життя!);
то-то (То-то радий!; То-то я дивлюся він присмирнів);
туди ж (Туди ж з сміхотливих: Сказала щось я: він почав реготати. Гриб.; Хлопчисько, а туди ж сперечається);
вже й (Самі зробили. - Уже й самі?; Це хвороба. - Уже й хвороба!);
хвать і (Поки збиралися, хвать і дощ пішов);
що ж (- Ходімо? - Що ж, підемо Я згоден, що ж);
чи що (Дзвінок, чи що?; Допоможи чи що!; Що ти глухий?);

4.5. Фразеологізірованние частки (частки-фразеологізми)

- Злилися воєдино кілька службових слів (або службових слів і ізольованих від своїх класів прислівників, форм займенникових слів або дієслів), живі відносини між якими в сучасній мові відсутні; такі частинки також можуть бути розчленовуємо або нерасчленяемимі.

не інакше - не інакше як - (Не інакше як гроза до вечора збереться),
не те що - не те що щоб -,
немає щоб - ні того щоб - (Яку шубу згноїли! Ні щоб подумати: десь Баринова шуба? некро.);
чи то справа (Нерозумно розпорядився Іван Ілліч, чи то справу ми з вами. Л. Толстой);
того - того і - гляди (того й гляди помре; забудеться того гляди),
того - того й чекай - (прост.) (Печка того і чекай повалиться. П. Бажов);
того - того і дивися - (того і дивися що) (Адже аж надто багато рисі; того й дивись, що зломить шию! Н. Гоголь);
точь-в-точь;
що не є - як там не є (прост.) (Це його там не є улюблена пісня).

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Дієслово в російській мові
Запозичення в російській мові
Ім'я іменник у російській мові
Частини мови в російській мові
Схиляння географічних назв у російській мові
Частка
Частка
Мільярдна частка
Мільйонна частка
© Усі права захищені
написати до нас