Член пропозиції

Член речення - синтаксична функція слів і словосполучень в реченні


1. Головні члени речення

2. Другорядні члени речення