Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

ЮНЕСКО


Flag of UNESCO.svg

План:


Введення

ЮНЕСКО (UNESCO - U nited N ations E ducational, S cientific and C ultural O rganization) - Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Основні цілі, декларовані організацією, - сприяння зміцненню миру і безпеки за рахунок розширення співпраці держав і народів в області освіти, науки і культури, забезпечення справедливості і дотримання законності, загальної поваги прав і основних свобод людини, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй, для всіх народів, незалежно від раси, статі, мови або релігії [1] [ю. 1].

Організація була створена 16 листопада 1945 і її штаб-квартира розташовується в Парижі, під Франції. В даний час в організації налічується 195 держав-членів і 7 членів-співробітників, тобто територій, що не несуть відповідальність за зовнішню політику [ю. 2] [ю. 3]. 182 держави-члена мають постійним представництвом при організації в Парижі, де також знаходяться 4 постійних спостерігача і 9 спостережних місій міжурядових організацій [ю. 4]. До складу організації входить більше 60 бюро і підрозділів, розташованих у різних частинах світу [ю. 5].

Серед питань, які охоплює діяльність організації: проблеми дискримінації в області освіти і неписьменності; вивчення національних культур та підготовка національних кадрів; проблеми соціальних наук, геології, океанографії і біосфери [1]. У центрі уваги ЮНЕСКО перебувають Африка і гендерна рівність [ю. 6].


1. Діяльність

Основні напрямки діяльності представлені в п'яти програмних секторах: освіта, природничі науки, соціальні та гуманітарні науки, культура, комунікація та інформація. Існує також ряд наскрізних тем, які є складовою частиною всіх напрямків. З 2008 року наскрізними темами оголошені Африка та гендерна рівність [2].

1.1. Освіта

12 гімназія в Зебніце - асоційована школа ЮНЕСКО

ЮНЕСКО вважає освіту своїм пріоритетним напрямком діяльності з моменту заснування організації [ю. 7] [о. 1] [3]. Після війни організація займалася відновленням зруйнованих шкіл і налагодженням перерваних контактів у сфері освіти в Західній Європі. У 1950-х роках організація стала також займатися захистом прав людини в галузі освіти. У 1960 році була прийнята Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти. До цього моменту діяльність щодо країн, що розвиваються була безсистемна і в основному спрямована на повідомлення елементарних відомостей з різних областей. Після того, як на початку 1960-х років в організацію вступили нові африканські держави, основну увагу ЮНЕСКО стала приділяти країнам, що розвиваються [3].

У 1990 році Програма розвитку ООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ЮНІСЕФ та Всесвітній банк провели в Джомтьене, Таїланд, Всесвітню конференцію з освіти для всіх, на якій ухвалили рішення "універсалізувати систему початкової освіти і скоротити безграмотність" до 2000 року. Проект отримав назву "Освіта для всіх" [ю. 8] [ю. 9], його основу складають однойменні національні проекти [о. 1], ЮНЕСКО є координатором, займається пошуком джерел фінансування і готує щорічні доповіді про роботу програми [ю. 10]. В 2000 в Дакарі, Сенегал, проходив Всесвітній форум з освіти, також організований за ініціативою низки організацій в системі ООН. На форумі була проведена оцінка програми, що базується на національних доповідях, яка констатувала, що незважаючи на певний прогрес, ні одна з цілей досягнута не була. Надалі на форумі були сформульовані основна стратегія і цілі програми "Освіта для всіх" до 2015 року [4] [ю. 11]. Цілі включають обов'язкове безкоштовну початкову освіту, рівність статей в початковій та середній школі, підвищення якості освіти, комплексні заходи з виховання дітей молодшого віку, задоволення освітніх потреб молоді та дорослих, а також підвищення грамотності дорослих [ю. 12]. Перші дві мети входять також до список цілей розвитку ООН [5].

У доповіді, представленій ЮНЕСКО 25 листопада 2008, організація засудила байдужість політичних систем до проблем освіти і висловилася про можливий провал програми. Перша запланована мета, забезпечення гендерної рівності до 2005 року, так і не була досягнута. Враховуючи поточне положення справ, існує сумнів у досягненні другої мети, загальної початкової освіти до 2015 року [6]. Висновки про неможливість досягнення цілей програми "Освіта для всіх" підтверджені і в доповіді, представлена ​​1 березня 2011 року. Додатковою проблемою, позначеною в доповіді, є залучення школярів у збройні конфлікти. Зокрема, колишня президент Ірландії і комісар ООН з прав людини Мері Робінсон зазначила, що зі зміною природи збройних конфліктів, діти стали об'єктом навмисних і систематичних атак [о. 2].

У 1991 році була створена націлена на розвиток співробітництва серед університетів і пом'якшення наслідків " витоку мізків "програма УНІТВІН ( англ. University Twinning and Networking ), Також відома як всесвітня мережа кафедр ЮНЕСКО [ю. 13] [о. 1] [4]. Кафедри ЮНЕСКО займаються обміном досвідом, знаннями і технологіями в освіті, а також стажуванням викладачів, що сприяє підвищенню якості викладання, підготовки кадрів та наукових досліджень. У 1992 році була створена аналогічна програма в галузі професійно-технічної освіти - ЮНЕВОК ( англ. Technical and Vocational Education and Training ) [4]. У 2009 році відбулася друга всесвітня конференція з вищої освіти (перша пройшла у 1998 році [3] і була визнана успішною). Під час другої конференції основну полеміку викликали такі питання як можна вважати вищу освіту суспільним надбанням, чи можлива торгівля в галузі вищої освіти (зв'язок з угодою з торгівлі послугами), рейтинги вузів. У результаті було вироблено комюніке, яке на думку ряду учасників конференції "носить фрагментарний характер" і не є "ясним і послідовним посланням міжнародного академічній спільноті" [7].

У 1953 році була створена мережа асоційованих шкіл ЮНЕСКО, в якій беруть участь дошкільні установи, початкова і середня школи, заклади професійно-технічної освіти, програми підготовки вчителів. Асоційовані школи приділяють особливу увагу інформації про ООН і ЮНЕСКО, навчання в галузі екології та охорони навколишнього середовища, вивчення культурної та природної спадщини, правам і свободам людини [4]. ЮНЕСКО виділяє чотири головних аспекти в процесі навчання "вчитися, щоб знати, вчитися, щоб вміти, вчитися жити і вчитися жити разом" [8].

ЮНЕСКО займається публікацією книг, монографій, довідкових матеріалів про освіту. Серед періодично випускаються матеріалів: "Статистичний щорічник ЮНЕСКО", "Навчання за кордоном", "Світовий довідник про освіту", "Перспективи". "Всесвітній доповідь з освіти", що випускається з 1991 року кожні два роки, містить статистичні матеріали, огляди та аналіз світових тенденцій в освіті [4] [3] [о. 1]. Раз на два роки проводяться міжнародні конференції з освіти [3].

Питаннями освіти займаються регіональні бюро в Бангкоку, Бейруті, Дакарі і Сантьяго, а також 52 офісу організації [ю. 14]. Напрямок підтримується низкою глобальних інститутів і центрів ЮНЕСКО, серед яких Міжнародне бюро освіти в Женеві, Міжнародний інститут планування освіти ЮНЕСКО в Парижі і Буенос-Айресі, Інститут ЮНЕСКО з навчання протягом усього життя в Гамбурзі, Інститут ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті в Москві, Міжнародний центр ЮНЕСКО з технічного та професійного освіти та підготовки в Бонні, а також регіональними проектами організації [4].


1.2. Природничі науки

ЮНЕСКО є єдиним підрозділом ООН, у якого науки винесені у назву. Відповідно до цього організація розглядає природні науки в контексті міждисциплінарного взаємодії з освітою і культурою. ЮНЕСКО стояла біля витоків таких міжнародних проектів як Європейський центр ядерних досліджень і Міжнародний союз охорони природи [ю. 15]. В даний час у своїй діяльності в науковому напрямку ЮНЕСКО спирається на висновки Всесвітньої зустрічі зі сталого розвитку, що пройшла в 2002 в Йоганнесбурзі, та Всесвітньої конференції з науки, що пройшла в 1999 в Будапешті [ю. 16].

Питаннями науки займаються регіональні бюро в Найробі, Джакарті, Венеції, Каїрі і Монтевідео, а також 23 офісу організації. Напрямок підтримується Інститутом ЮНЕСКО з водного освіти в Делфте та Міжнародним центром теоретичної фізики імені Абдус Салама в Трієсті [ю. 15].

Серед програм ЮНЕСКО у веденні освітнього напрямку знаходяться Міжнародна Гідрологічна програма, Міжурядова океанографічна комісія, програма " Людина і біосфера "( Всесвітня мережа біосферних резерватів), Міжнародна геонаучная програма (Всесвітня мережа національних геопарков) і міжнародна програма фундаментальних наук [ю. 15].


1.3. Соціальні та гуманітарні науки

Місією ЮНЕСКО в області соціальних і гуманітарних наук є просування знань, стандартів та інтелектуальної кооперації, спрямованих на соціальні перетворення, права і свободи людини [ю. 17]. Крім основної мети, втілення в життя положень Загальної декларації прав людини, організація працює з такими аспектами як рівність статей і право на освіту. ЮНЕСКО займається визначенням поточної ситуації в суспільстві, перспективними дослідженнями і філософією, а також задає вектор розвитку [ю. 18].

Робота організації в даній області розділена на чотири секції: етика ( біоетика, наука і технології, освіта в області етики), права людини ( гендерна рівність, викорінення бідності, демократія, філософія, боротьба з дискримінацією), соціальні перетворення ( міграція, урбаністичні дослідження, молодь) і спорт (фізична освіта і проблеми допінгу) [ю. 19].

Серед програм ЮНЕСКО у веденні соціального і гуманітарного напряму знаходяться програма МОСТ (управління соціальними перетвореннями) і програма з біоетики [ю. 19].


1.4. Культура

Основою роботи ЮНЕСКО в галузі культури є сприяння культурному розмаїттю, засноване на людських взаєминах. Цей підхід був підтверджений в 2001 з прийняттям Загальної декларації про культурне різноманіття. Від охорони всесвітньої культурної і природної спадщини, що представляє цінність для всього людства, організація перейшла до захисту різних форм нематеріальної культурної спадщини, шедеврів усної творчості [ю. 20]. Ще одним моментом в роботі ЮНЕСКО в галузі культури є збереження культурних об'єктів у зоні збройних конфліктів, основу цього напряму діяльності становить Гаазька конвенції 1954 року [ю. 21].

Питаннями культури займаються регіональні бюро в Венеції і Гавані [ю. 22]. Серед програм ЮНЕСКО у веденні культурного напрямку знаходяться такі програми як Світова спадщина, Нематеріальна культурна спадщина, Підводна культурна спадщина [ю. 23].


1.5. Комунікація та інформація

Відсутність повноцінного доступу до інформації в багатьох країнах є перепоною на шляху сталого розвитку. Визнана одним з ключових напрямків, концепція суспільства знання заснована на принципі свободи слова та доступу до інформації, знань і освіти. Діяльність ЮНЕСКО в області комунікації спрямована на скорочення розриву в цій галузі між розвиненими і країнами, що розвиваються. Крім того, ЮНЕСКО засуджує порушення свободи преси і розправу над співробітниками ЗМІ [ю. 24].

Роботу напрями підтримують 27 офісів організації [ю. 25]. Серед програм ЮНЕСКО у веденні комунікаційного та інформаційного напряму знаходяться Інформація для всіх, Пам'ять світу, програма захисту цифрового спадщини та міжнародна програма розвитку комунікацій [ю. 26].


1.6. Спеціальні теми

Крім основних напрямків ЮНЕСКО розвиває ряд спеціальних тем, які потребують міждисциплінарного взаємодії [ю. 27]. В даний час у фокусі організації знаходиться Африка та гендерна рівність [ю. 6]. Іншими спеціальними темами є зміни клімату, діалог між цивілізаціями, малоостровние держави, молодь, мови, рішення проблем-наслідків конфліктів і природних лих [ю. 27].

2. Бюджет

ЮНЕСКО виробляє підходи та методи вирішення проблем, намічає шляхи подальшого розвитку і не займається наданням фінансової допомоги. У зв'язку з цим бюджет організації виглядає скромним [3]. Бюджет ЮНЕСКО затверджується кожні два роки на Генеральній конференції. Він відображає середньострокову стратегію організації, вироблювану на шість років, і розподіл коштів за основними напрямками діяльності протягом наступних двох років. Останній шестирічний план охоплює період з 2008 по 2013 роки. Бюджет на 2010-2011 роки є другим у рамках діючої стратегії [ю. 28]. Бюджет на 2012-2013 роки буде затверджено на Генеральній конференції ЮНЕСКО в серпні 2011 року [ю. 29].


2.1. Надходження бюджету

Шкала внесків ЮНЕСКО

Регулярний бюджет організації складається з внесків держав-членів [3] [о. 3]. Внески встановлюються на Генеральній конференції за відповідною шкалою. Шкала заснована на аналогічній шкалою для держав-членів ООН у той самий період з урахуванням відмінностей у членському складі, зокрема встановлюються аналогічні максимальні і мінімальні ставки, а також величина округлення [ю. 30]. У звіті, представленому Конгресу США в 2006 році, вказувалося, що шкала в основному базується на валовому внутрішньому продукті. При цьому вказувалося, що дана шкала не відображає поточне становище країн, зокрема значне зростання ВВП Китаю. У звіті висловлювалася пропозиція про використання інших економічних показників для визначення шкали, зокрема, паритет купівельної спроможності [9] : 30 .

У ЮНЕСКО діє комбінована система сплати внесків, введена на 24-й сесії Генеральної конференції. Вона пов'язана з коливаннями курсів валют і в даний час дозволяє платити членські внески в доларах США, євро та інших валютах. Можливість сплати внесків у різних валютах залежить від потреб організації в цих валютах для проведення різних програм. Расчётный курс евро по отношению к доллару США для таких целей устанавливается ЮНЕСКО, для периода 2010-2011 года курс составляет 1 долл. США = 0,869 евро [ю. 30].

К числу задач секретариата ЮНЕСКО относится привлечение внебюджетных средств. Средства привлекаются в виде добровольных пожертвований государств-доноров и международных организаций и фондов, в том числе Программы развития ООН, Фонда ООН для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирного банка [3] [о. 3]. Коитиро Мацуура в интервью журналу "Международная жизнь", будучи генеральным директором ЮНЕСКО, назвал четыре источника внебюджетных средств: международные агентства, двусторонние доноры, гражданское общество и частные инвесторы [10].

Регулярний бюджет ЮНЕСКО на 2010-2011 роки склав 653 млн доларів США, у той час як сума позабюджетних асигнувань досягла 462 751 400 доларів. Основними країнами-донорами є США (22%), Японія (12,531%), Німеччина (8,019%), Великобританія (6,605%), Франція (6,124%) [ю. 29].

1 листопада 2011 прес-секретар Держдепартаменту Вікторія Ноланда повідомила, що США припиняє фінансову допомогу ЮНЕСКО у відповідь на рішення цієї організації про прийняття Палестинської автономії до свого складу. Надходження від США складають 70 млн. доларів на рік, у листопаді планувалося зробити черговий внесок в розмірі 60 млн. доларів [11]. 2 листопада 2011, Ізраїль та Канада услід за США припинили фінансову допомогу ЮНЕСКО. 2 листопада 2011 про припинення перерахування членських внесків ЮНЕСКО у відповідь на рішення цієї організації про прийняття Палестинської автономії до свого складу оголосили Канада, Ізраїль, Австралія і Польща. [12]


2.2. Витрати бюджету

Умовно видаткова частина бюджету ЮНЕСКО ділиться на 7 секторів: п'ять напрямків діяльності організації, витрати на адміністративний корпус (General Policy and Direction) і витрати на адміністрування та виконання програм (Program Execution and Administration) [о. 3]. Розподіл по цих секторів сильно розрізняється для регулярного бюджету та позабюджетних коштів.

Основною статтею витрат регулярного бюджету є видатки на виконання програм, які становлять більше третини всієї суми. Адміністративні витрати становлять трохи більше 5% від усього регулярного бюджету. Серед напрямків діяльності витрати розподілені таким чином: освіта (17%), природничі науки (10%), соціальні та гуманітарні науки (5%), культура (8%), комунікації та інформація (6%).

Організація прагне до збільшення фінансування програм за рахунок скорочення адміністративних витрат [о. 3]. Важливість реформи адміністрації в інтерв'ю агентству "РИА Новости" підтвердила Ірина Бокова. Вона зауважила, що необхідно зменшити бюрократію, а також продовжувати процес децентралізації, який дозволить "зробити ЮНЕСКО ближче до держав, до країн, до того, що ЮНЕСКО робить в галузі освіти, науки і культури" [13].


3. Структура

Регіональні бюро ЮНЕСКО
 • Регіональне бюро з освіти в Дакарі (Африка);
 • Регіональне бюро по науці в Найробі (Африка);
 • Регіональне бюро з освіти в Бейруті (Ліга арабських держав);
 • Регіональне бюро по науці в Каїрі (Ліга арабських держав);
 • Регіональне бюро з освіти в Бангкоку (Азія і Тихий океан);
 • Регіональне бюро по науці в Джакарті (Азія і Тихий океан);
 • Регіональне бюро по науці і культурі в Венеції (Європа і Північна Америка);
 • Регіональне бюро з питань культури в Гавані (Латинська Америка і Карибський басейн);
 • Регіональне бюро по науці в Монтевідео (Латинська Америка і Карибський басейн);
 • Регіональне бюро з освіти в Сантьяго (Латинська Америка і Карибський басейн).
Кластерні офіси ЮНЕСКО
Национальные офисы ЮНЕСКО
 1. офис находится в Аммане
Институты и центры ЮНЕСКО
 • Освіта
  • Международное бюро просвещения, Женева
  • Международный институт ЮНЕСКО по созданию потенциала в Африке, Аддис-Абеба
  • Международный институт планирования образования ЮНЕСКО, Париж и Буэнос-Айрэс
  • Международный институт ЮНЕСКО по высшему образованию в Латинской Америке и Карибском Бассейне, Каракас
  • Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, Москва
  • Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни, Гамбург
  • Европейский центр высшего образования ЮНЕСКО, Бухарест
  • Международный центр ЮНЕСКО по техническому и профессиональному образованию и подготовке, Бонн
 • Наука
 • Институт статистики ЮНЕСКО, Монреаль

Помимо штаб-квартиры организации в Париже, существует целый ряд региональных, кластерных и национальных офисов ЮНЕСКО, созданных в рамках стратегии децентрализации и обеспечивающих её эффективное присутствие во всех регионах и областях, а также связь с агентствами ООН и другими организациями-партнёрами. Административную поддержку сети обеспечивает координационное бюро ЮНЕСКО (англ. Bureau of Field Coordination ) [ю. 32]. Связь с ООН поддерживается в офисах организации в Женеве и Нью-Йорке [ю. 33].


3.1. Региональные, кластерные и национальные офисы

Табличка на офисе организации в Бразилиа

Все действующие и ассоциированные члены ЮНЕСКО организованы в пять региональных групп: Африка, Лига арабских государств, Азия и Тихий океан, Европа и Северная Америка, Латинская Америка и страны Карибского бассейна. Основу деления составляют географические факторы, но не только они [ю. 34]. Многие программы и тематические направления работы организации формируют региональные сети, направленные на решение проблем, специфических для региона. Деятельность региональных сетей согласуется с национальными представительствами ЮНЕСКО, региональными бюро и штаб-квартирой организации.

Региональные бюро ЮНЕСКО оказывают специализированную поддержку кластерным и национальным офисам организации. Всего насчитывается 10 региональных бюро организации, работающих в областях образования, науки и культуры [ю. 22].

Основу структуры ЮНЕСКО составляет кластерная система. 27 кластерных офисов организации работают со 148 странами-членами и осуществляют взаимодействие между странами в кластере по вопросам, находящимся в компетенции ЮНЕСКО, взаимодействие с различными структурами ООН по осуществлению совместных проектов, а также осуществляют взаимодействие с другими офисами организации по различным направлениям деятельности [ю. 35]. Исключение из кластерной системы составляют 27 национальных офисов, призванных обслуживать 9 самых густонаселённых стран мира, а также пост-конфликтные зоны [ю. 36].


3.2. Штаб-квартира

Штаб-квартира ЮНЕСКО

С 6 сентября 1946 года подготовительная комиссия по созданию ЮНЕСКО, а затем и сама организация находились в отеле Мажестик в Парижі. Здание на авеню Клебер было спешно восстановлено. Секретари организации работали в спальнях, а сотрудники среднего звена - в ванных комнатах, используя для хранения документов ванную [ю. 37].

Современная штаб-квартира ЮНЕСКО была открыта 3 ноября 1958 года. Здание по форме напоминает латинскую букву Y и построено на 72 бетонных колоннах. В нём расположена библиотека организации. Комплекс на площади Фонтенуа дополняет здание, названное "аккордеон", в овальном зале которого проходят пленарные заседания Генеральной конференции, здание в форме куба и здание с шестью зелёными внутренними двориками, на которые выходят окна служебных кабинетов [ю. 38]. Архитекторами зданий стали представители разных стран: Марсель Брейер (США), Пьер Луиджи Нерви (Италия) и Бернар Зерфюс (Франция) [ю. 39].

Все здания открыты для посещения, в них находятся произведения Пикассо, Базена, Миро, Тапиеса и многих других художников, символизирующие мир [ю. 38].


3.3. Государства-члены, ассоциированные члены и постоянные представительства при штаб-квартире ЮНЕСКО

Любое государство, являющееся членом ООН может стать членом ЮНЕСКО, при приостановке членства в ООН автоматически происходит выход из ЮНЕСКО. Государства и территории, не входящие в ООН, могут стать членами организации при условии получения двух третей голосов генеральной конференции. Для территорий, не управляющих своей внешней политикой, дополнительным условием является ходатайство ответственного за внешние сношения государства. Выход из состава организации, осуществляется после уведомления генерального директора, вступающего в силу 31 декабря года, следующего за тем, в котором было сделано это уведомление [ю. 3]. Взаимоотношением с национальными комитетами ЮНЕСКО занимается соответствующее подразделение организации, в состав которого входит четыре региональные секции (кроме Африки) [ю. 40].

Каждое государство-член имеет право назначить постоянного представителя при ЮНЕСКО [ю. 3]. Правом воспользовалось 182 государства, кроме того при ЮНЕСКО действует 4 постоянных наблюдателя и 9 наблюдательных миссий межправительственных организаций [ю. 4].


3.4. Официальные языки

В настоящее время официальными языками организации являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский языки. С момента основания в 1946 году официальными языками секретариата, генеральной конференции и исполнительного совета ЮНЕСКО были английский и французский. В 1950 году к языкам генеральной конференции прибавился испанский, а в 1954 - русский. В том же 1954 году оба языка стали официальными для исполнительного совета. Основные органы управления организацией включили арабский язык в список официальных в 1974 году. Китайский добавился к этому списку в 1977 году для исполнительного совета и в 1980 - для генеральной конференции [ю. 41].


4. Управління

Генеральная конференция ЮНЕСКО [ю. 42]
35 2009 Париж Дэвидсон Л. Хэпбёрн Багамские острова
34 2007 Париж Джордж Анастассополус Греція
33 2005 Париж Муса Бин Джафар Бин Хассан Оман
32 2003 Париж Михаил Абиола Омолева Нігерія
31 2001 Париж Ахмад Йалали Іран
детальніше
Исполнительный совет ЮНЕСКО
2009 - по н.в. Е. В. Митрофанова Росія
детальніше
Секретариат ЮНЕСКО [ю. 6]
2009 - по н.в. Ірина Бокова Болгарія
1999 - 2009 Коїтіро Мацуура Японія
1987 - 1999 Федерико Майор Сарагоса Іспанія
1974 - 1987 Амаду-Махтар М'Боу Сенегал
1962 - 1974 Рене Майо [пр. 1] Франція
1958 - 1961 Витторино Веронезе Італія
1953 - 1958 Лютер Эванз США
1952 - 1953 Джон Уилкинсон Тейлор [пр. 2] США
1948 - 1952 Хайме Торрес Бодет Мексика
1946 - 1948 Джулиан Хаксли Британія
 1. исполняющий обязанности с 1959 по 1962 год
 2. исполняющий обязанности
Страны, первыми ратифицировавшие устав ЮНЕСКО [ю. 43]
Австралія Австралія
Бразилія Бразилія
Британія Британія
Греція Греція
Данія Данія
Домініканська Республіка Домініканська Республіка
Єгипет Єгипет
Індія Індія
Канада Канада
Китайська Народна Республіка Китай
Ліван Ліван
Мексика Мексика
Нова Зеландія Нова Зеландія
Норвегія Норвегія
Саудівська Аравія Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки США
Туреччина Туреччина
Франція Франція
Чехословакия Чехословаччина
Південно-Африканська Республіка ПАР

Руководящими органами ЮНЕСКО являются Генеральная конференция, которая собирается раз в два года, и Исполнительный совет, избираемый Генеральной конференцией и осуществляющий руководство организацией в период между её сессиями. Исполнительным органом ЮНЕСКО является секретариат во главе с генеральным директором [ю. 44]. Функции и зоны ответственности органов управления организацией прописаны в уставе [3].


4.1. Генеральная конференция

Генеральная конференция определяет основное направление деятельности ЮНЕСКО. Она проводится раз в два года и принимает программу и бюджет организации на следующий цикл [ю. 44]. Генеральная конференция принимает также среднесрочный план на шестилетний период [3]. За всё время существования организации состоялось четыре внеочередные сессии генеральной конференции [3]. Это произошло в 1948, 1953, 1973 и 1982 годах. Также, почти все конференции проходили в штаб-квартире организации в Парижe. Исключения составляют 1947 год, когда конференция прошла в Мехико, очередная конференция 1948 года прошла в Бейруте, 1950 - Флоренция, 1954 - Монтевидео, 1956 - Нью-Дели, 1976 - Найроби, 1980 - Белград, 1985 - София [ю. 42].

Каждое государство, являющееся членом ЮНЕСКО, представлено в работе генеральной конференции и имеет один голос [ю. 44], однако в последнее время решения генеральной конференции принимаются путём консенсуса [3]. Кроме того, в качестве наблюдателей приглашаются государства, не являющиеся членами ЮНЕСКО, различные межправительственные и неправительственные организации, фонды [ю. 44]. Число участников конференции, таким образом, существенно возрастает и может достигать трёх тысяч [3].

Руководит генеральной конференцией президент и вице-президенты, которые выбираются после открытия и согласования повестки. Кроме того, генеральная конференция избирает членов исполнительного совета, назначает генерального директора секретариата, руководителей различных комиссий организации [ю. 45].


4.2. Исполнительный совет

Виконавча рада є керівним органом ЮНЕСКО між сесіями Генеральної конференції. Он готовит работу конференции и осуществляет надзор за реализацией конкретных решений, определяет методы и формы практической деятельности организации. Совет состоит из представителей 58 стран-членов ЮНЕСКО, избираемых на Генеральной конференции с учётом регионального и культурного представительства [ю. 44].

Основные обязанности Исполнительного совета определены в уставе ЮНЕСКО. Кроме того он подчиняется директивам и резолюциям Генеральной конференции. Исполнительный совет собирается два раза в год. Его председатель избирается из числа представителей государств-членов исполнительного совета. Согласно принципу ротации, каждые два года пост переходит к одной из пяти региональных групп [ю. 44]. 23 ноября 2009 года в ходе 183-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО на пост его председателя была избрана Постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО Э. В. Митрофанова [14].


4.3. Секретариат

Секретариат занимается осуществлением программ и резолюций, утверждаемых Генеральной конференцией ЮНЕСКО. Секретариатом руководит генеральный директор, в подчинении которого находятся профессиональные сотрудники, а также сотрудники общей службы. По информации организации, в середине 2009 года в секретариате работало около 2000 сотрудников из 170 стран. Работа секретариата, как и всей организации разделена на направления (программные сектора), кроме того действуют секторы поддержки программы, занимающиеся контактами со СМИ и администрацией, и центральные службы, включающие секретариаты генеральной конференции и исполнительного совета, а также занимающиеся вопросами бюджета, стратегического планирования, правовыми вопросами и т.д [ю. 46].

В настоящее время генеральный директор избирается Генеральной конференцией раз в четыре года. В прошлом он назначался на шестилетний срок [ю. 47]. В 2009 состоялись выборы нового генерального директора ЮНЕСКО. 22 сентября 2009 после многочисленных успешных голосований Ирина Бокова, дипломат из Болгарии, была рекомендована Исполнительным советом ЮНЕСКО на пост генерального директора [15]. Кандидатура Боковой была утверждена Генеральной конференцией ЮНЕСКО 15 октября 2009 [ю. 48].


4.4. Устав

Устав ЮНЕСКО был принят на Лондонской конференции 16 ноября 1945 года и вступил в силу 4 ноября 1946 года после сдачи на хранение актов о его принятии двадцатью подписавшими его государствами [3], что соответствует главе XV устава [ю. 49]. В преамбуле устава говорится, что "мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира" [ю. 50]. Поправки в устав вносились на 22 генеральных конференциях. Последние поправки были внесены на 31 сессии Генеральной конференции [ю. 49].

Устав состоит из 15 глав, которые определяют цели и обязанности организации (глава I), членский состав и представления докладов (главы II, VIII), основные органы организации (главы III, IV, V, VI) и национальные сотрудничающие органы (глава VII), бюджет (глава XI), взаимоотношение с ООН и другими организациями (главы X, XI), правовой статус (глава XII), поправки (глава XIII), толкование (глава XIV) и вступление в силу (глава XV). Последняя глава также утверждает, что устав, открытый для подписания, хранится в архиве правительства Великобритании [ю. 49].


5. Критика

OpenOffice - свободное ПО, от поддержки которого отказалась ЮНЕСКО.

Позиция организации по ряду вопросов подвергается критике.

В частности, считается что с возвращением США в ЮНЕСКО в 2003 году организация была вынуждена отказаться от поддержки свободного ПО и разорвать отношения с фондом [16].

В ноябре 2011 года, после принятия в члены организации Палестинской администрации в качестве Государства Палестина, не являющегося членом ООН, это решение было подвергнуто резкой критике, а США, Канада, Израиль, Австралия и Польша приостановили свое финансирование ЮНЕСКО. Газета " Маарив " также приводит примеры того, как ЮНЕСКО и ранее "последовательно проводила и проводит антиизраильскую и антиеврейскую политику" [17].


6. Програми

6.1. Людина і біосфера

Беловежская пуща - один из первых биосферных резерватов.

Программа представляет план работ для междисциплинарных исследований, призванных улучшить взаимодействие человека с его природным окружением. Основными целями программы является определение экологических, социальных и экономических последствий от потери биоразнообразия, а также сокращение таких потерь. Для своей работы программа использует Всемирную сеть биосферных резерватов, которая объединяет особо охраняемые природные территории, призванные демонстрировать сбалансированное взаимодействие природы и человека, концепцию устойчивого развития окружающей среды [18].

Биосферные резерваты отличает концепция зонирования, которая заключается в создании трёх специальных зон: ядро, буферная зона и переходная зона [19]. Ядро, или основная территория, - наименее нарушенная экосистема, которая пользуется долгосрочной защитой и позволяет сохранять биологическое разнообразие. Чётко определённая буферная зона располагается вокруг ядер или примыкает к ним и используется для осуществления экологически безопасной деятельности, а также прикладных и фундаментальных исследований. Переходная зона, или зона сотрудничества, допускает размещение населённых пунктов и некоторую сельскохозяйственную деятельность. В зоне сотрудничества местные администрации и другие организации работают совместно в целях рационального управления и устойчивого воспроизводства ресурсов [20].


6.2. Світова спадщина

Галапагосские острова - объект Всемирного наследия под первым номером.

В 1972 ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия, которая вступила в силу в 1975 году. Почти ежегодно Комитет Всемирного наследия проводит сессии, на которых определяются объекты программы - природные или созданные человеком объекты, приоритетными задачами по отношению к которым являются сохранение и популяризация в силу их особой культурной, исторической или экологической значимости [21].

Главная цель списка Всемирного наследия - сделать известными и защитить объекты, которые являются уникальными в своём роде. Для этого и из-за стремления к объективности были составлены оценочные критерии. Шесть первых критериев действуют с 1978 года и определяют культурные объекты, природные объекты включаются в список с 2002 года, когда дополнительно появилось четыре природных критерия включения. С 2005 года все 10 критериев объединены в единый список [22].

Ряд объектов Всемирного наследия находится под угрозой уничтожения из-за природных или человеческих факторов, таких как землетрясения, вооружённые конфликты, бесконтрольный туризм и другие. Целью организации является подготовка программы активных действий и мониторинга объекта с целью скорейшего исключения его из списка. Список объектов всемирного наследия под угрозой уничтожения появился вместе с основным списком, однако не все страны испытывают желание номинировать в него объекты, так как включение в список привлекает международное внимание к проблеме [23].


6.3. Нематеріальна культурна спадщина

Искусство азербайджанских ашугов - объект нематериального культурного наследия

В 2003 году ЮНЕСКО приняла Конвенцию о защите нематериального культурного наследия. Такое название получили устные традиции, традиционные музика, танцы, ритуалы и фестивали, ремёсла. Характерными особенностями объектов является связь с природой и историей, культурное разнообразие и творчество, передача из поколения в поколение. Наследие не ограничено материальными ценностями и носит также название живого наследия, при этом эксперты организации не рекомендуют использовать слово аутентичный [24].

Раз в два года проходят сессии комитета, которые определяют шедевры устного и нематериального культурного наследия. Как и для Всемирного наследия, ряд шедевров требуют неотложной защиты и помещаются в специальный список. Такие объекты могут рассчитывать на специальную помощь и финансовую поддержку [25].

В рамках этой программы реализуется также защита исчезающих языков. ЮНЕСКО выработала критерии сохранности языков и выпускает атлас исчезающих языков, в который включает все языки, которые находятся под угрозой исчезновения. Последнее издание атласа вышло в свет в 2009 году [26].


6.4. Пам'ять світу

Фільм Волшебник страны Оз - классика кинематографа и память мира

Программа Память мира, призванная защитить документальное наследие, была основана в 1992 году [27]. Программа призвана охранять документальное наследие, исторические документы, архивы и т. д., оказывать помощь в доступе к информации, привлекать всеобщее внимание к значимости существующих объектов. Для осуществления своих целей программа реализует практическую поддержку и помощь в поиске спонсоров конкретных проектов, стимулирует в рамках законов о частной собственности отдельных государств подготовку интернет-каталогов, публикацию книг, DVD и других продуктов [28].

Для привлечения внимания с 1997 года ведётся международный реестр объектов [29]. Сессии комитета программы, на которых осуществляется включение в реестр, проходят каждые два года [27].


7. Історія

В 1942 году в Великобритании по инициативе президента Совета по образованию Англии Уэльса Ричарда А.Батлера и президента Британского совета М.Робертсона была созвана конференция министров образования стран-союзников (англ. Conference of Allied Ministers of Education ). Встреча, на которой присутствовали представители 8 правительств, находящихся в эмиграции [3], состоялась в Лондоне с 16 ноября по 5 декабря [30]. Основным вопросом конференции было восстановление системы образования с наступлением мира. Вместо единовременного мероприятия до декабря 1945 года состоялась около 60 встреч [3]. Идеи конференции нашли поддержку в мировом сообществе [31].

Після закінчення Второй мировой войны в Лондоне прошла конференция Организации Объединенных Наций по созданию организации по вопросам образования и культуры (ЕКО/КОНФ) (англ. United Nations Conference for the establishment of an educational and cultural organization (ECO/CONF) ). Конференция была созвана по рекомендации встречи 1942 года и конференции ООН по международной организации (англ. United Nations Conference on International Organization ), которая состоялась в апреле-июне 1945 года в Сан-Франциско. Основными задачами организации были установление подлинной культуры мира и препятствование развязыванию новой мировой войны, реализуемые посредством содействования обеспечению "интеллектуальной и нравственной солидарности человечества" [30] [31].

16 ноября 1945 года был подписан Устав ЮНЕСКО и создана подготовительная комиссия. Устав был подписан представителями 37 государств [30] из 44, присутствовавших на встрече [31]. Устав вступил в силу после того как был ратифицирован 20 государствами. Это произошло 4 ноября 1946 года [30]. Первая сессия генеральной конференции ЮНЕСКО, в которой приняли участие представители 30 государств, прошла в Париже с 19 ноября по 10 декабря 1946 года [31].

ЮНЕСКО является правопреемником международного комитета Лиги Наций по вопросам интеллектуального сотрудничества и его исполнительного учреждения - Международного института интеллектуального сотрудничества [30] [31]. Международный комитет (или комиссия) по интеллектуальному сотрудничеству в составе 12 человек был создан в 1922 году по предложению Леона Буржуа, лауреата Нобелевской премии мира. Лига Наций считала вопросы культуры и образования внутренними делами государств и финансово ограничивала деятельность комитета. Финансовая помощь была получена от Франции в 1926 году вместе с учреждением в Париже Международного института интеллектуального сотрудничества. Институт занимался контактами между университетами, библиотеками, научными союзами, переводом литературных произведений, юридическими вопросами интеллектуальной собственности, сотрудничеством в области музеев и искусства, связями со СМИ [3]. Передача полномочий, которые могут быть выполнены в пределах плана деятельности ЮНЕСКО, осуществлялась в соответствии со статьёй 9 устава ЮНЕСКО и статьёй 63 устава ООН. Кроме того, ЮНЕСКО были переданы финансовые активы института [32].


8. Нагороди та премії

ЮНЕСКО присуждает международные премии в сферах своей компетенции. Среди них - Премия мира им. Феликса Уфуэ-Буаньи и Премия Л'Ореаль-ЮНЕСКО "Женщины и Наука".

9. Международные дни и памятные даты

ЮНЕСКО также отмечает международные дни, года и десятилетия, принимает участие в праздновании важнейших международных памятных дат.

В 2011 году ЮНЕСКО отмечает 200-летие со дня рождения Ференца Листа, 150-летие со дня рождения Рабиндтраната Тагора, 50-летие со дня смерти Патриса Лумумбы, 1000-летие строительства Софийского собора в Киеве (1011 г.), 150-летие со дня смерти Т. Г. Шевченко (1861 г., Санкт-Петербург) и другие памятные даты [33].

От Российской Федерации на 2011 год номинированы и утверждены 50-летие первого полета человека в космос (Ю. А. Гагарин, 1961) [34] и 300-летие со дня рождения М. В. Ломоносова (1711 г.).

Утверждение следующих международных памятных дат ЮНЕСКО (на 2012-2013 гг.) состоится в ходе 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2011 г.


10. Филателия и нумизматика

Памятные медали ЮНЕСКО [35] [36]
поработать со ссылками

Организацией ЮНЕСКО было выпущено две серии памятных медалей из золота, серебра и бронзы. Первая серия посвящена уникальным памятникам Всемирного наследия, которые находятся под угрозой уничтожения или требуют особого внимания. Вторая серия посвящена выдающимся личностям и историческим датам. За редким исключением, изготовлением медалей занимается Парижский Монетный двор. Продажа осуществляется только в сувенирном-киоске штаб-квартиры организации. З 1966 года выпущено 55 памятных медалей [37].

З 1961 года французская почта начала выпуск служебных марок для нужд ЮНЕСКО. Після 1980 года на марках, кроме надписей, появились объекты Всемирного наследия. Марки выпускались с обозначением номинала во французских франках [38]. Пізніше почтовая администрация ООН наладила выпуск с номиналом в евро и швейцарских франках [39].

В 1950-х и 1960-х годах ЮНЕСКО выпускала непочтовые марки подарочного характера. Первые марки красного цвета номиналом в 25 центов с изображением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке были выпущены в 1951 году и продавались в американских школах. В 1952 году были выпущены синие марки для Франции и фиолетовые - для Великобритании, а затем Австралии. В 1953 году появились канадские, шведские, датские, японские, немецкие и американские марки. З 1954 года выходили международные буклеты. В общей сложности было выпущено около 60 марок [40].

Организации и объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО посвящены многочисленные марки различных стран мира, а также ООН.


11. Страны - члены ЮНЕСКО

В настоящее время в организации насчитывается 195 государств-членов [41] и 7 членов-сотрудников [42]. Ниже представлен список стран, являющихся членами организации с указанием даты вступления и участием в основных программах ЮНЕСКО. Список отсортирован по странам в алфавитном порядке. В настоящее время список не полный.

Країна Вступ ВН БР ПМ НКН
1 Австралія Австралія 04.11.1946
2 Австрія Австрія 13.08.1948
3 Азербайджан Азербайджан 03.06.1992
4 Албанія Албанія 16.10.1958
5 Алжир Алжир 15.10.1962
6 Ангола Ангола 11.03.1977
7 Андорра Андорра 20.10.1993
8 Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда 15.07.1982
9 Аргентина Аргентина 15.09.1948
10 Вірменія Вірменія 09.06.1992
11 Афганістан Афганістан 04.05.1948
12 Багамські Острови Багами 23.04.1981
13 Бангладеш Бангладеш 27.10.1972
14 Барбадос Барбадос 24.10.1968
15 Бахрейн Бахрейн 18.01.1972
16 Білорусія Белоруссия [пр. 1] 12.05.1954
17 Беліз Белиз 10.05.1982
18 Бельгія Бельгія 29.11.1946
19 Бенін Бенін 18.10.1960
20 Болгарія Болгарія 17.05.1956
21 Болівія Болівія 13.11.1946
22 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 02.06.1993
23 Ботсвана Ботсвана 16.01.1980
24 Бразилія Бразилія 04.11.1946
25 Бруней Бруней 17.03.2005
26 Буркіна Фасо Буркіна Фасо 14.11.1960
27 Бурунді Бурунді 16.11.1962
28 Бутан Бутан 13.04.1982
29 Данія Данія 04.11.1946
30 Джібуті Джібуті 31.08.1989
31 Домініка Домініка 09.01.1979
32 Домініканська Республіка Домініканська Республіка 04.11.1946
33 Демократична Республіка Конго ДР Конго 25.11.1960
34 Єгипет Єгипет 04.11.1946
35 Камбоджа Камбоджа 03.07.1951
36 Камерун Камерун 11.11.1960
37 Канада Канада 04.11.1946
38 Кабо-Верде Кабо-Верде 15.02.1978
39 Республіка Кіпр Кіпр 06.02.1961
40 Китайська Народна Республіка Китай 04.11.1946
41 Корейська Народно-Демократична Республіка КНДР 18.10.1974
42 Колумбія Колумбія 31.10.1947
43 Комори Коморы 22.03.1977
44 Республіка Конго Республіка Конго 24.10.1960
45 Коста-Ріка Коста-Ріка 19.05.1950
46 Кот-дИвуар Кот-д'Івуар 27.10.1960
47 Куба Куба 29.08.1947
48 Острови Кука Острова Кука 25.10.1989
49 Государство Палестина Палестина 31.10.2011 [43]
50 Сальвадор Сальвадор 28.04.1948
51 Україна Україна 12.05.1954
52 Хорватія Хорватія 01.06.1992
53 Центральноафриканська Республіка ЦАР 11.11.1960
54 Чад Чад 19.12.1960
55 Чехія Чехія 22.02.1993
56 Чили Чилі 07.07.1953
57 Еквадор Еквадор 22.01.1947
58 Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея 29.11.1979
59 Еритрея Еритрея 02.09.1993
60 Естонія Естонія 14.10.1991
61 Ефіопія Ефіопія 01.07.1955

Примечания к таблице:

 1. В 1954 году в состав ЮНЕСКО были приняты СССР, УССР и БССР.

12. Джерела

13.1. Источники в структуре ЮНЕСКО

 1. Коротко о ЮНЕСКО. Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
 2. О ЮНЕСКО. Официальный сайт ЮНЕСКО.
 3. 1 2 3 Устав ЮНЕСКО о государствах-членах. ЮНЕСКО.
 4. 1 2 Permanent Delegations (Англ.) . Портал ЮНЕСКО.
 5. All Field Offices (Англ.) . Портал ЮНЕСКО.
 6. 1 2 3 ЮНЕСКО. ЮНЕСКО.
 7. Education: About Us. Сайт ЮНЕСКО.
 8. Образование для всех. Бюро ЮНЕСКО в Москве (4 апреля 2006).
 9. Движение "Образование для всех". Информация для всех.
 10. Education: Mission (Англ.) . Сайт ЮНЕСКО.
 11. Заключительный доклад: Всемирный форум по образованию. Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы.
 12. Образование. Официальный сайт ЮНЕСКО.
 13. Кафедры ЮНЕСКО. Бюро ЮНЕСКО в Москве (18 апреля 2005).
 14. Education: Worldwide (Англ.) . Сайт ЮНЕСКО.
 15. 1 2 3 Natural science: About us (Англ.) . Портал ЮНЕСКО.
 16. Естественные науки. Официальный сайт ЮНЕСКО.
 17. Social and Human Sciences: About us (Англ.) . Официальный сайт ЮНЕСКО.
 18. Cоциальные и гуманитарные науки. Официальный сайт ЮНЕСКО.
 19. 1 2 Social and Human Sciences:: Themes (Англ.) . Официальный сайт ЮНЕСКО.
 20. Культура. Официальный сайт ЮНЕСКО.
 21. Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (Англ.) . Портал ЮНЕСКО.
 22. 1 2 Regional Bureaux (Англ.) . Портал ЮНЕСКО.
 23. Culture (Англ.) . Портал ЮНЕСКО.
 24. Коммуникация и информация. Официальный сайт ЮНЕСКО.
 25. Communication and Information Sector: About the Sector (Англ.) . Портал ЮНЕСКО.
 26. Communication and Information Sector (Англ.) . Портал ЮНЕСКО.
 27. 1 2 Темы. Официальный сайт ЮНЕСКО.
 28. Programme and Budget (C/5). ЮНЕСКО.
 29. 1 2 Draft 36 C/5: Draft Programme and Budget for 2012-2013. ЮНЕСКО.
 30. 1 2 Шкала взносов и валюта, в которой уплачиваются взносы государств-членов в 2010-2011 гг.. ЮНЕСКО.
 31. Office for Iraq: Main Contact Information (Англ.) . Официальный сайт ЮНЕСКО.
 32. Bureau of Field Coordination (Англ.) . Портал ЮНЕСКО.
 33. Liaison Offices (Англ.) . Портал ЮНЕСКО.
 34. Регионы ЮНЕСКО. Официальный сайт ЮНЕСКО.
 35. Cluster Offices (Англ.) . Портал ЮНЕСКО.
 36. National Offices (Англ.) . Портал ЮНЕСКО.
 37. Жизнь в отеле Мажестик. Официальный сайт ЮНЕСКО.
 38. 1 2 Как строилась штаб-квартира ЮНЕСКО. Официальный сайт ЮНЕСКО.
 39. Три архитектора из разных стран. Официальный сайт ЮНЕСКО.
 40. Division of Relations with Member States and National Commissions - RSC (Англ.) . Портал ЮНЕСКО.
 41. UNESCO past and present. Официальный сайт ЮНЕСКО.
 42. 1 2 Former presidents of the General Conference (Англ.) . ЮНЕСКО.
 43. История ЮНЕСКО. ЮНЕСКО.
 44. 1 2 3 4 5 6 Руководящие органы ЮНЕСКО. ЮНЕСКО.
 45. Elections (Англ.) . ЮНЕСКО.
 46. Исполнительные органы ЮНЕСКО: Структура Секретариата ЮНЕСКО. ЮНЕСКО.
 47. Directors-General (Англ.) . ЮНЕСКО.
 48. Ирина Бокова избрана Генеральным директором ЮНЕСКО. Российский комитет Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" (16 октября 2009).
 49. 1 2 3 Руководство генеральной конференции. ЮНЕСКО (2002).
 50. Устав ЮНЕСКО. ЮНЕСКО.

13.1.2. Источники в структуре ООН


13.2.3. Прочие источники

 1. 1 2 Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. БСЭ.
 2. Митрофанова: ЮНЕСКО должна меняться, чтобы реагировать на новые вызовы. РИА Новости (15 ноября 2010).
 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 М. В. Бородько ЮНЕСКО: історія створення та сучасна структура / / Педагогіка. - 2000. - № 2. - С. 81-89.
 4. 1 2 3 4 5 6 РОСІЯ-ЮНЕСКО. МЗС Росії (2003).
 5. Як виконуються "цілі тисячоліття" ООН?. Російська служба BBC (21 вересня 2010).
 6. Опубліковано сьомий доповідь ЮНЕСКО про ситуацію з освітою в світі. Новини гуманітарних технологій (28 листопада 2008).
 7. Альма Мальдонадо-Мальдонадо, Ентоні Вергер Політика, ЮНЕСКО та вища освіта: аналіз ситуації. "Міжнародне вищу освіту" (2010).
 8. Інформація про діяльність міжнародного проекту "Асоційовані школи ЮНЕСКО". Комісія Російської Федерації у справах ЮНЕСКО.
 9. Marjorie Ann Browne United Nations System Funding: Congressional Issues - Congressional Research Service, 2011.
 10. ЮНЕСКО: стратегії кризового періоду, "Міжнародне життя" (червень 2009).
 11. ЮНЕСКО: з Палестиною, без грошей США. Інтерфакс (31 жовтня 2011).
 12. Канада услід за США заявила про припинення фінансування UNESCO.
 13. Ірина Бокова: ЮНЕСКО попросить збільшити бюджет, зменшивши бюрократію, РИА Новости (19 жовтня 2009).
 14. Про обрання Постійного представника Росії при ЮНЕСКО Е. В. Митрофанової на пост Голови Виконавчої ради ЮНЕСКО. МЗС Росії (24 листопада 2009).
 15. Посол Болгарії у Франції Ірина Бокова обрана гендиректором ЮНЕСКО. РИА Новости (22 вересня 2009).
 16. На передньому краї з Річардом Столлманом. Жовтий Лист (27 вересня 2007).
 17. Калеб Майерс Як ЮНЕСКО перетворилася на ворога Ізраїлю, " Маарів ", 14.11.2011
 18. UNESCO's Man and the Biosphere Programme (MAB) (Англ.) . ЮНЕСКО.
 19. Історія Концепції "Людина і біосфера" ("Man and Biosphere"). ЮНЕСКО.
 20. Біосферні резервати. Центр охорони дикої природи.
 21. About World Heritage (Англ.) . Світова спадщина.
 22. The Criteria for Selection (Англ.) . Світова спадщина.
 23. World Heritage in Danger (Англ.) . Світова спадщина.
 24. What is Intangible Cultural Heritage? (Англ.) . Нематеріальна культурна спадщина.
 25. The Intangible Heritage Lists (Англ.) . Нематеріальна культурна спадщина.
 26. UNESCO Atlas of the World's Languages ​​in Danger (Англ.) . Нематеріальна культурна спадщина.
 27. 1 2 Programme Background (Англ.) . Пам'ять світу.
 28. Programme Objectives (Англ.) . Пам'ять світу.
 29. Memory of the World Register (Англ.) . Пам'ять світу.
 30. 1 2 3 4 5 Історія ЮНЕСКО. ЮНЕСКО.
 31. 1 2 3 4 5 UNESCO past and present. ЮНЕСКО.
 32. Резолюція 1-ої сесії Генеральної асамблеї ООН: A/RES/71 (I) - Використання освітнього, наукового і культурного організацією Об'єднаних Націй (ЮНЕСКО) прав власності, що належали Лізі націй в Інституті інтелектуальної співпраці. ООН (19 листопада 1946).
 33. Рішення 35-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (№ 35 С/15 від 28 вересня 2009 року) про пам'ятні дати ЮНЕСКО на 2010-2011 р.).
 34. Ювілейні заходи в штаб-квартирі ЮНЕСКО з нагоди 50-річчя першого орбітального польоту Ю. А. Гагаріна.
 35. World Heritage Series (Англ.) . ЮНЕСКО.
 36. Anniversaries and Historic Events Series (Англ.) . ЮНЕСКО.
 37. Пам'ятні медалі ЮНЕСКО. ЮНЕСКО.
 38. ЮНЕСКО (Англ.) . Encyclopedia of postal history.
 39. UNESCO (Англ.) . United Nations Postal Administration.
 40. Bonnie & Roger Riga UNESCO Gift Stamps (Англ.) . Rigastamps.
 41. Генеральна конференція визнала Палестину як держави-члена ЮНЕСКО
 42. Member States (Англ.) . ЮНЕСКО.
 43. Палестина стала повноправним членом ЮНЕСКО, незважаючи на погрози США

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Номенклатура ЮНЕСКО
Генеральна конференція ЮНЕСКО
Асоційовані школи ЮНЕСКО
Артист ЮНЕСКО в ім'я миру
14-я сесія Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
3-я сесія Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Медаль ЮНЕСКО імені Альберта Ейнштейна
Список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Африці
© Усі права захищені
написати до нас