Data Manipulation Language

Data Manipulation Language (DML) (мова управління (маніпулювання) даними) - це сімейство комп'ютерних мов, що використовуються в комп'ютерних програмах або користувачами баз даних для отримання, вставки, видалення або зміни даних у базах даних.

На поточний момент найбільш популярною мовою DML є SQL, використовуваний для отримання та маніпулювання даними в РСУБД. Інші форми DML використані в IMS/DL1, базах даних CODASYL (таких як IDMS), та інших.

Мови DML спочатку використовувалися тільки комп'ютерними програмами, але з появою SQL стали також використовуватися і людьми.

Функції мов DML визначаються першим словом у реченні (часто званому запитом), яке майже завжди є дієсловом. У випадку з SQL ці дієслова - " select "(" вибрати ")," insert "(" вставити ")," update "(" оновити "), і" delete "(" видалити "). Це перетворює природу мови в ряд обов'язкових тверджень (команд) до бази даних.

Мови DML можуть істотно розрізнятися у різних виробників СУБД. Існує стандарт SQL, встановлений ANSI, але виробники СУБД часто пропонують свої власні "розширення" мови.

Мови DML розділяються в основному на два типи:

  • Procedural DMLs - описують дії над даними.
  • Declarative DMLs - описують самі дані.


Перегляд цього шаблону Бази даних
Концепції
Об'єкти
Ключі
SQL

SELECT INSERT UPDATE MERGE DELETE TRUNCATE JOIN UNION INTERSECT EXCEPT CREATE ALTER DROP GRANT COMMIT ROLLBACK

СУБД
Компоненти