Знаймо

Додати знання


Цей текст може містити помилки.

Java Database ConnectivityПлан:


Введення


JDBC ( англ. Java DataBase Connectivity - З'єднання з базами даних на Java) - переносних незалежний промисловий стандарт взаємодії Java-додатків з різними СУБД, реалізований у вигляді пакета java.sql, що входить до складу Java SE.

JDBC заснований на концепції так званих драйверів, що дозволяють отримувати з'єднання з базою даних по спеціально описаного URL. Драйвери можуть завантажуватися динамічно (під час роботи програми). Завантажившись, драйвер сам реєструє себе і викликається автоматично, коли програма вимагає URL, що містить протокол, за який драйвер відповідає.


1. Інтерфейси

JDBC API містить два основних типи інтерфейсів: перший - для розробників додатків і другий (більш низького рівня) - для розробників драйверів.

З'єднання з базою даних описується класом, що реалізує інтерфейс java.sql.Connection.

Маючи з'єднання з базою даних, можна створювати об'єкти типу Statement, службовці для виконання запитів до бази даних мовою SQL.

Існують наступні види типів Statement, що розрізняються за призначенням:

 • java.sql.Statement - Statement загального призначення;
 • java.sql.PreparedStatement - Statement, службовець для виконання запитів, що містять підставляються параметри (позначаються символом '?' в тілі запиту);
 • java.sql.CallableStatement - Statement, призначений для виклику збережених процедур.

Інтерфейс java.sql.ResultSet дозволяє легко обробляти результати запиту.2. Переваги

Перевагами JDBC вважають:

 • Легкість розробки: розробник може не знати специфіки бази даних, з якою працює;
 • Код не змінюється, якщо компанія переходить на іншу базу даних;
 • Не потрібно встановлювати громіздку клієнтську програму;
 • До будь-якої базі можна під'єднатися через легко описуваний URL.

3. Приклади

Приклади коду

JDBC для MySQL
Даний приклад використовує вільний драйвер JDBC для MySQL, який легко встановлюється в більшості дистрибутивів Linux через стандартні репозиторії.
 package javaapplication1 ; import java.sql .* ; public class Main { public static void main ( String [ ] args ) throws SQLException { / ** * Цей рядок вказує драйвер DB. * Розкоментуйте якщо прописуєте драйвер вручну * / / / Class.forName ("com.mysql.jdbc.Driver"); Connection conn = DriverManager . getConnection ( "Jdbc: mysql: / / localhost: 3306/db_name" , "User" , "Password" ) ; if ( conn == null ) { System . out . println ( "Немає з'єднання з БД!" ) ; System . exit ( 0 ) ; } Statement stmt = conn. createStatement ( ) ; ResultSet rs = stmt. executeQuery ( "SELECT * FROM users" ) ; while ( rs. next ( ) ) { System . out . println ( rs. getRow ( ) + "." + rs. getString ( "Firstname" ) + " \ T " + rs. getString ( "Lastname" ) ) ; } / ** * Stmt.close (); * При закритті Statement автоматично закриваються * всі пов'язані з ним відкриті об'єкти ResultSet * / stmt. close ( ) ; } } 


JDBC для Microsoft SQL Server
Даний приклад використовує jTDS, вільний драйвер JDBC для Microsoft SQL Server і Sybase ASE SQL-Server. Підключитися до цієї та інших СУБД можна і вбудованими засобами за допомогою драйвера JDBC для ODBC, але ціною уповільнення роботи.
 / ** * Цей рядок вказує альтернативний драйвер DB. Наприклад hsql. * / / / Class.forName ("org.hsqldb.jdbcDriver"); Connection conn = DriverManager . getConnection ( "Jdbc: jtds: sqlserver: / / SERVER / Northwind; instance = INST; domain = Sample_NTLM_Domain" , "User" , "Password" ) ; Statement stmt = conn. createStatement ( ) ; ResultSet rs = stmt. executeQuery ( "SELECT LastName + '' + FirstName AS FullName, Address FROM Employees" ) ; while ( rs. next ( ) ) { System . out . println ( rs. getString ( "FullName" ) + " \ T " + rs. getString ( "Address" ) ) ; } rs. close ( ) ; stmt. close ( ) ; Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
tz database
Oracle Database
Internet Movie Database
Internet Movie Database
Internet Broadway Database
Java
Java OpenGL
Open Java Interface
Java Virtual Machine
© Усі права захищені
написати до нас