Model Driven Architecture

Model Driven Architecture (MDA) - створювана консорціумом OMG концепція модельно-орієнтованого підходу до розробки програмного забезпечення. Його суть полягає в побудові абстрактної метамоделі управління та обміну метаданими (моделями) і завданні способів її трансформації в підтримувані технології програмування ( Java, CORBA, XML та ін.) Створення метамоделі визначається технологією моделювання MOF (Meta Object Facility), що є частиною концепції MDA.