Software Asset Management

Software Asset Management (SAM) - це методологія, спрямована на оптимізацію процесів управління активами програмного забезпечення в організації та їх захист: облік програмного забезпечення, його використання, ліцензій (прав на використання), документів, що підтверджують наявність прав на використання (сертифікати, ліцензійні свідоцтва, ліцензійні угоди, договору, бухгалтерські документи), розробка і використання регламентів і політик закупівлі програмного забезпечення, введення його в експлуатацію, експлуатація, виведення з експлуатації та ін


1. Стандарт ISO / IEC 19770

ISO / IEC 19770-1: SAM Processes - зосереджує увагу на процесах SAM, реалізація яких в організації необхідна для ефективного управління програмними активами. Стандарт опублікований 9 травня 2006 [1].

ISO / IEC 19770-2: SAM Tag - зосереджує увагу на способах ідентифікації програмного забезпечення та управління ім. Цільова аудиторія цієї частини стандарту - виробники програмного забезпечення, у тому числі коштів аудиту. Стандарт опублікований 11 листопада 2009 [2].

ISO / IEC 19770-3: Software Entitlements - зосереджує увагу на способах відстеження прав на використання програмного забезпечення. Стандарт знаходиться в стані попереднього обговорення.

ISO / IEC 19770-4: SAM Maturity Assessments and Incremental Conformance - зосереджує увагу на методах оцінки зрілості SAM в організаціях, а також сертифікації організацій на відповідність стандарту.


2. Специфіка застосування SAM в різних країнах

За даними дослідження, проведеного на замовлення BSA, специфікою, характерною для країн СНД, країн Східної Європи, Китаю та ряду інших є широке поширення використання пропрієтарного комерційного програмного забезпечення без покупки необхідних для цього ліцензій [3]. Тому в ряді випадків, на практиці починають використовувати методологію SAM з процедури легалізації програмного забезпечення.


Примітки