Sun Public License

Sun Public Lisence (SPL) - ліцензія, застосовна до деяких відкритим програмним продуктам корпорації Sun Microsystems (таких як NetBeans до версії 5.5). Вона є похідною від Mozilla Public License.

Ця ліцензія не застосовується Sun для нових продуктів. Замість неї використовується ліцензія CDDL, також похідна від MPL.