Windows Script Host (WSH; спочатку називався Windows Scripting Host, був перейменований до другого випуску) - компонент Microsoft Windows, призначений для запуску сценаріїв на скриптових мовах JScript і VBScript, а також і на інших додатково встановлюваних мовах (наприклад, Perl).

Можливості сценаріїв на WSH значно перевершують можливості командних. Bat і. Cmd-файлів: є повноцінні мови з об'єктними можливостями, повний набір операцій з рядками, включаючи регулярні вирази, взаємодія з якими програмами, що реалізують об'єктний скриптова інтерфейс (Active Scripting або OLE Automation), доступ до методів і властивостям їх об'єктів; операції з файлами і каталогами, обробка текстових файлів, маніпуляції з системним реєстром і т. п.

Сценарії з. Js,. Vbs,. Wsf і деяких інших типів файлів запускаються за допомогою однієї з двох програм-активаторів: wscript.exe (з графічним інтерфейсом) або cscript.exe (з консольним інтерфейсом).

Найперші версії WSH поставлялися у вигляді окремого компонента, опціонально встановлюється в Windows, але вже починаючи з Windows 98 WSH став частиною всіх ОС Windows.


Література

  • Попов А.В. Windows Script Host для Windows 2000/XP. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 640 с. - ISBN 5941571976